Hjemmedialysen

​Hjemmedialysen ligger på 13. sal, opgang 2, Afsnit 2134.

Hjemmedialyseafsnittet har ca. 80 patienter i behandling med peritonealdialyse.​ Der optrænes omkring 50 nye patienter hvert år.
Peritonealdialyse

Aldersspredningen hos patienterne er stor. Hjemmedialysen har patienter fra 0-90 år.  

Hjemmedialyseafsnittet  har tilknyttet patienter fra Region Hovedstadens midtområde, Bornholm, Grønland og Færøerne.

Alle børn og unge i peritonealdialyse i Region Hovedstaden og Region Sjælland behandles og kontrolleres i Hjemmedialyseafsnittet.


​​
Redaktør