SharePoint

 Patientinddragelse


​Vi arbejder med patientcentrering og patientinddragelse. 

Her kan du læse mere om de redskaber vi bruger, og om hvordan vi afgrænser og definerer vores arbejde og metoder.

Sådan arbejder vi