Henvisning Medicinsk Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme

Sådan henviser du patienter til klinikken.

Speciallæge/praktiserende læge i Region H 

Hvis du er speciallæge eller praktiserende læge i Region H og ønsker at henvise en patient, så sendes henvisningen via den centrale visitationsenhed (CVI). Vær opmærksom på, at Medicinsk Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme som udgangspunkt alene modtager patienter med behov for højt specialiseret behandling.

Hospitalsafdeling i Region Hovedstaden eller andre regioner i Danmark

Ønsker du at overflytte en patient fra din afdeling/klinik kontakt venligst klinikkens bagvagt direkte på telefon 3545 1032 i dagtid, efter kl 15.30 kan afdelingens forvagt kontaktes på 3545 1038. 
Et resume af sygehistorien kan præsenteres i Sundhedsplatformen eller efter aftale fremsende via sikker mail til klinikkens mailadresse.

Kontakt vedrørende henvisning af patient

Du kan alternativt i tidsrummet mandag-fredag 08.00-15.30 ringe direkte til klinikkens sekretariat på 35452383 og få kontakt med en af afdelingens overlæger. Redaktør