Ambulatoriet i Medicinsk Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme

​Velkommen til vores ambulatorium med specialer i hhv. leversygdomme og i mave- tarmsygdomme, afsnit 3-16-4

Når du skal møde i ambulatoriet, skal du henvende dig til sygeplejersken og gerne medbringe dit mødekort. Alle ambulante patienter modtages af en sygeplejerske og har efterfølgende en samtale med en læge.  

Nogle gange kan der opstå ventetid i ambulatoriet fordi det kan være vanskeligt at sætte tid på hver enkelt patients individuelle behov og behandling. Men vi gør vores bedste for at undgå ventetid for vores patienter.  

Ambulatoriet har åbent på alle hverdage indenfor normal arbejdstid. Nogle af de specielle undersøgelser som du måske skal have lavet, udføres på klinikkens eget laboratorium. Det ligger på afsnit 2101.

Telefontider


Mandag - fredag: kl. 08.00 - 15.00
Telefon: 35 45 31 64 

For leverpatienter, ved akut sygdom udenfor åbningstid, skal du kontakte din egen læge, vagtlægen eller ringe 112. 

For patienter i hjemmeparenteral ernæring, ved akut opståede problemer udenfor åbningstid, ring til sengeafsnittet i vores klinik. Telefon: 35 45 31 24

Afbud og udeblivelse

Er duforhindret i at komme til den aftalte tid, er det vigtig, at du ringer afbud i god tid. Så kan andre patienter få mulighed for at komme til behandling.

Hvis du udebliver fra en aftalt tid, vil du blive genindkaldt en enkelt gang efterfølgende. Ved gentagne udeblivelser er vi desværre nødt til at afslutte dit forløb, og du må derefter genhenvises af din egen læge.
Redaktør