Ledelse i Medicinsk Endokrinologisk Klinik

​​

​​Klinikchef 
Overlæge dr.med. Åse Krogh Rasmussen
Afsnit 3131/ 7562
Fax 3545 5213​


​Ledende o
versygeplejerske​
Helene Rosenørn-Dohn
Afsnit 7562
Tlf. 3545 8412
Fax 3545 5213


Redaktør