Ledelse i Medicinsk Endokrinologisk Klinik

​​

​​Ledende overlæge 
Overlæge dr.med. Åse Krogh Rasmussen
Afsnit 3131/ 7562
Fax 35 45 52 13​


​Ledende o
versygeplejerske​
Helene Rosenørn-Dohn
Afsnit 7562
Tlf. 35 45 84 12
Fax 35 45 52 13
Redaktør