For fagfolk i Medicinsk Endokrinologisk Klinik

​​​

​Vagthavende endokrinolog 

Endokrinologisk vagthavende kan træffes på hverdage fra kl. 8.15-15.30 på tlf. 3545 8823

Uden for ovennævnte tidsrum og i weekenden passes de endokrinologiske patienter af nefrologisk vagthavende, tlf. 35451014 eller 35451015.

Overflytning af patient til Medicinsk Endokrinologisk Klinik aftales med vagthavende endokrinolog - se ovenfor.

Interne henvisninger fra andre afdelinger på Rigshospitalet sendes elektronisk. 

Tilsyn på Rigshospitalet sendes elektronisk via SP. 
Akutte tilsyn aftales telefonisk med vagthavende - se ovenfor.

Henvisninger fra hospitaler og primær sektor


Redaktør