Lev godt efter brystkræft - en app

App'en 'Bone@BC' giver dig viden om forebyggelse af eventuelt knogletab efter brystkræftbehandling

Bone@BC er tænkt som et støtte- og oplysnings værktøj for kvinder efter brystkræft og indgår som videnskabeligt arbejdsredskab for udviklerne.

Med dette værktøj kan du:

  • Bidrage med anonyme data om dit forløb til kampen for et godt liv efter brystkræft.
  • Få en bedre forståelse om forskellige emner omkring brystkræft og knogleskørhed.
  • Følge din udvikling ved indtastning af daglige og ugentlige resultater.
  • Oprette dine egne notater, som du kan bruge til dig selv, eller ved samtaler på hospitalet.

Projektet en del af en større videnskabelig undersøgelse, Lev godt efter brystkræft.

Vi håber, at du kan få glæde i din hverdag af Bone@BC.Formålet med Bone@BC app´en er at give dig mere viden om forebyggelse af eventuelt knogletab efter brystkræftbehandling, hvis du får anti-østrogen, endvidere at forbedre patientoplevelsen. Samtidigt indhentes ny viden til forskningsbrug.
 
Informationsdelen indeholder oplysninger om sammenhængen mellem anti-østrogen og et eventuelt knogletab. Her er oplysninger om forebyggelse og behandling, samt råd til hvad du selv kan gøre både i tekst og små  videoklip.
 
”Mine resultater” er din personlige side, hvor du kan indtaste oplysninger om livskvalitet (f.eks. humør, vægt, kosttilskud, fysisk aktivitet og appetit), men også resultater fra din behandling, som  blodprøvesvar, knogleskanningsresultater og se udviklingen grafisk. De data du indtaster her indgår i undersøgelsen ”Lev godt efter Brystkræft”. 
 
Region Hovedstadens app Bone@BC er udviklet af forskningssygeplejerske Trine Lund-Jacobsen og professor, overlæge Peter Schwarz, Endokrinologisk Klinik PE, Diabetes og Knoglemetabolisk Forskningsenhed, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet og indgår i et videnskabeligt samarbejde med Rigshospitalets Onkologiske Klinik, Dansk Brystkræft Organisation, Sundhed.dk m.fl. 

Tilgængelig på
BoneBC beskrivelse i App Store
Nyttige dokumenter

Kontakt

Redaktør