Sengeafsnit i Medicinsk Endokrinologisk Klinik

​​

Medicinsk Endokrinologisk sengeafsnit ligger i opgang 3 på 13. sal. Sengeafsnittet deles med Nefrologisk Klinik. 

Du kan blive indlagt via Medicinsk Endokrinologisk ambulatorium, Traumecentret, egen praktiserende læge eller vagtlæge, eller overflyttet fra en anden afdeling på Rigshospitalet eller fra et andet hospital. 

Nogle indlæggelser er akutte pga pludselig opstået sygdom eller akut forværring af kendt sygdom. Andre indlæggelser vil være planlagte mhp blandt andet udredning og kontrol. 

Ved planlagte indlæggelser anbefaler vi, at du medbringer din medicin, toiletgrej, badekåbe og hjemmesko.
 ​

​​​
Redaktør