Information om Coronavirus til patienter i Afdeling for Kræftbehandling

​Det er vigtigt for os, at du føler dig godt modtaget, og vi har derfor samlet de ændringer og tiltag, du kan møde som følge af coronavirus, når du kommer hos os i Afdeling for Kræftbehandling.


Skal du møde til behandling?

Hvis du er i medicinsk behandling eller du modtager stråleterapi, skal du møde i vores afdeling til behandling – dog under forudsætning af, at du ikke er syg med feber, har tegn på forkølelse eller øvre luftvejsinfektion fx åndenød. 

Hvis du har symptomer på coronavirus, skal du ringe til os, så vi kan afklare, hvad der skal ske.
Kontaktinformation - Afdeling for Kræftbehandling

Har du brug for medicinudlevering?

Hvis du har behov for medicinudlevering, vil vi bede dig ringe til din klinik (tidligere: ambulatorie) – i stedet for at møde op uden aftale.  Vi vil forsøge at sende medicinen til dig. Hvis det ikke er muligt, hører du fra os. 

Hvis du ikke er syg med forkølelse, influenza eller lignende, kan du, efter aftale, afhente din medicin i klinikken, eller en rask pårørende kan gøre det for dig.

Sådan passer du på dig selv

Du bør som patient i behandling og i kontrolforløb følge den nationale anbefaling. 
Husk god håndhygiejne inklusiv at spritte hænder af, da det er primære smittevej og dokumenteret effektivt.
Se Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Hvornår skal du bruge mundbind?

I vores sengeafsnit bærer vi mundbind i situationer, hvor vi ikke kan overholde Sundhedsstyrelsens afstandskrav. Du vil derfor møde personale, som tager mundbind på, når de skal undersøge og behandle dig. 

Når afstandskravet ikke kan overholdes, skal du bære mundbind under din ambulante behandling. Mundbindet skal bæres under hele behandlingen.
Du vil få udleveret et mundbind, når du kommer i afdelingen.

Generelt anbefales det af Sundhedsstyrelsen, at man ikke rutinemæssigt anvender mundbind, medmindre man er i kontakt med personer, der er konstateret smittede med coronavirus.

Pårørende

Vores patienter må i øjeblikket kun ledsages og få besøg af én fast pårørende. 
Du må derfor kun gå ind på hospitalet, hvis du er den FASTE nærmeste pårørende til en patient. Børn og unge må dog ledsages og besøges af to. 

Begrænsningen gælder ikke for kritisk syge og for patienter, der kan modtage besøg på udearealer. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Vi henstiller derfor til at venteværelset forbeholdes patienter, og at pårørende venter uden for afdelingen, indtil konsultationen skal finde sted. 

Pårørende er også velkomne til at deltage i en konsultation via telefonen. 
Der er desværre ikke mulighed for, at pårørende kan være til stede på behandlingsstuerne. Spørg os, hvis du er i tvivl.


Spørgsmål til coronavirus

Du kan orientere dig om coronavirus, test og Sundhedsstyrelsens retningslinjer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Redaktør