Forsøgsbehandling

​Forsøgsbehandling har til formål at afprøve nye behandlingsmetoder og lægemidler. Det er frivilligt at deltage i et behandlingsforsøg og du vil altid få grundig information om forsøget, inden du beslutter dig.

​​​​​

​Forsøgsbehandling er en vigtig del af udviklingen af nye og mere effektive behandlingsmetoder og lægemidler. Formålet med forsøgsbehandling er at afprøve de nye behandlingsmetoder og lægemidler på mennesker for at finde ud af om de virker, om der er alvorlige bivirkninger og om de er bedre end de eksisterende behandlinger.

Deltagelse i forsøgsbehandling

Det er frivilligt, om du vil deltage i forsøgsbehandling, og du kan til en hver tid trække dit tilsagn om at deltage tilbage. Inden du beslutter dig, skal du have haft god tid til at læse den skriftlige information om forsøgsbehandlingen. Du skal også igennem en samtale med en læge eller en sygeplejerske, hvor de fortæller om forsøget, og du kan få svar på dine spørgsmål. Du er velkommen til at tage en pårørende eller en bisidder med til samtalen om forsøgsbehandlingen.

Kontaktpersoner

Når du deltager i forsøgsbehandling bliver du ved med at være tilknyttet din sædvanlige afdeling og den kontaktlæge og -sygeplejerske, du har fået tildelt der. Derudover vil du få udleveret kontaktoplysninger på den projektsygeplejerske, der er tilknyttet forsøget og har et indgående kendskab til det.

Udviklingen af nye behandlinger

Ny medicin eller en ny behandling testes først i laboratorieforsøg og på forsøgsdyr inden den testes på mennesker. Test af nye behandlinger sker i 3 faser:

  • I Fase 1 forsøg undersøger vi, hvordan mennesker reagerer på behandlingen, hvor stor dosis man kan tåle og hvilke bivirkninger den har. Fase 1 forsøg omfatter en meget lille gruppe patienter.
  • I Fase 2 forsøg undersøger vi, hvor effektiv behandlingen er i forhold til den kræftsygdom, som den er udviklet til at bekæmpe, hvor store doser vi skal give og hvor alvorlige bivirkningerne er.
  • I Fase 3 forsøg undersøger vi, om den nye behandling er bedre, mere effektiv eller mere skånsom end den behandling vi allerede bruger.

Inden en forsøgsbehandling sættes i gang, skal det godkendes af Lægemiddelstyrelsen, som også udfører inspektioner af forsøgsbehandlingerne for at sikre, at forsøgene overholder retningslinjerne for god klinisk praksis. 

Redaktør