Information og støtte t​​il pårørende

​I alle afsnit i Afdeling for Kræftbehandling finder du en opslagstavle med forskellig nyttig information, som kan være dig en hjælp, når en af dine nærmeste er syg med kræft. 

Du vil også få udleveret en pjece med praktiske informationer om det afsnit, som dine nærmeste er tilknyttet. 

10 gode råd til pårørende

  1. ​Føl dig ikke til besvær, hvis du har spørgsmål eller brug for at få genopfrisket informationer. Kontakt evt. sygehuset eller din praktiserende læge.

  2. Orientér dig om sygdommen, behandlingen og bivirkningerne, det dæmper ofte angsten. Jo mere man ved om situationen, jo bedre kan man støtte den syge.

  3. Pas på med at tage beslutninger på den syges vegne. Tal med hinanden om, hvad I hver især har brug for.

  4. Giv udtryk for din mening, hvis den syge tager beslutninger, du er uenig i. Brug din sunde fornuft, som du gør i andre sammenhænge.

  5. Lad være med at påtage dig det fulde ansvar for de praktiske opgaver. Det kan få den syge til at føle sig overflødig og mere syg end nødvendigt. I kan stadig være sammen om det praktiske bare på en anden måde. 

  6. Lad være med at forvente det umenneskelige af dig selv. Vær realistisk med hensyn til, hvor meget du kan klare. Benyt dig af de muligheder, der findes for praktisk hjælp og sig ja tak til den støtte, familie og venner tilbyder. 

  7. Tilgiv dig selv, hvis du mister tålmodigheden, hidser dig op eller skælder ud. Situationen er presset, og ingen er fuldkommen.

  8. Tro ikke, at det er et nederlag at søge professionel hjælp. Det er derimod et spørgsmål om at vælge den bedste løsning i en presset situation.

  9. Pas på dig selv, så du har overskud til at give omsorg. Husk, du er en vigtig støtte for den syge.

  10. Forsøg at få nogle positive oplevelser i hverdagen. Lad ikke sygdommen overskygge det hele.Redaktør