Ledelse og organisering

Afdeling for Kræftbehandling er en del af Center for Kræft og Organsygdomme og ledes af en afdelingsledelse bestående af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. Afdelingen er opdelt i 5 diagnosebaserede klinikker med 4 tværgående klinikker. Der er ansat lidt over 500 medarbejdere i afdelingen.

Afdelingen ledes af ledende overlæge Ulrik Lassen og ledende oversygeplejerske Mette Misfeldt. Lægesekretærgruppen ledes af ledende lægesekretær Mie Kroll. 

Ulrik LassenLedende overlæge - professor

Ulrik Lassen
Rigshospitalet
Att: Afdelingsledelsen
Afsnit 5074
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Tlf. 35 45 89 23
Fax 35 45 53 89
Mail kraeftbehandling.rigshospitalet@regionh.dk


Mette Misfeldt Ledende oversygeplejerske

Mette Misfeldt
Rigshospitalet
Att: Afdelingsledelsen
Afsnit 5074
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Tlf. 35 45 96 21
Fax 35 45 53 89
Mail kraeftbehandling.rigshospitalet@regionh.dkLedende lægesekretær
Mie Kroll
Rigshospitalet
Att.: Afdelingsledelsen
Afsnit 5073
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
 
Tlf.: 35 45 80 59
Fax 35 45 53 89

Opgaverne i Afdeling for Kræftbehandling er fordelt på 5 klinikker, der arbejder inden for hver sit diagnostiske område. 

De fem klinikker er:

4 tværgående klinikker varetager opgaver på tværs af de diagnoserelaterede klinikker:​


Forskning og undervisning i afdelingen varetages af:

  • Kliniske lektorer
  • Kliniske undervisere
  • Kvalitets- og forskningsansvarlige
  • Professorer
  • Seniorforskere
  • Uddannelsesansvarlig overlæge


Redaktør