​​​

Lindrende Behandling, klinik 4005

Lindrende Behandling, også kaldet palliation eller palliativ indsats, fokuserer på problemer af fysisk, psykisk, social og åndelig karakter i forbindelse med livstruende sygdom. Målet er at fremme livskvaliteten for dig og dine pårørende.
Vi afhjælper de fysiske gener som en livstruende sygdom og behandling heraf kan medføre, eksempelvis smerter, åndenød og kvalme. 

Vi yder støtte og omsorg til dig og dine pårørende, når der opstår svære følelsesmæssige, eksistentielle og åndelige spørgsmål i forbindelse med din sygdom. Indsatsen tilpasses efter dine eller jeres individuelle behov.

Personalet omfatter:
  • læger
  • sygeplejersker
  • psykolog
  • socialrådgiver 
  • fysioterapeut
  • præst
  • forskningsansatte
  • akademisk medarbejder

Kontakt​

Lindrende Behandling, klinik 4005
Afsnit 4005
Pavillonen foran opgang 4, stueetagen
Juliane Maries Vej 8
2100 København Ø

Telefon: 35 45 71 24
Telefontid:

  • kl. 8.00 - 15.00, mandag - torsdag
  • kl. 8.00 - 14.00, fredag


Redaktør