​​

Klinisk Forskningsenhed i Afdeling for Kræftbehandling

Afdeling for Kræftbehandling er en meget forskningsaktiv afdeling, hvilket bl.a. giver sig udslag i, at der fortløbende er ca. 150 igangværende protokollerede forsøgsbehandlinger. Klinisk Forskningsenhed (KFE) varetager de administrative opgaver, som kræves for at kunne gennemføre kliniske behandlingsforsøg.

Klinisk Forskningsenhed koordinerer og kvalitetssikrer alle de protokollerede forsøgsbehandlinger.  Vi varetager alle administrative procedurer i forbindelse med iværksættelse og gennemførsel af de kliniske behandlingsforsøg og sikrer, at alle lovkrav og kvalitetskrav er opfyldt.

Enheden er den største af sin art i landet. Vi er 40 medarbejdere, som alle arbejder for at gennemføre de kliniske forsøg, som du og andre patienter kan blive tilbudt. 

De fleste af vores kliniske forsøg sker i et tæt samarbejde med andre onkologiske afdelinger både i Danmark og i udlandet.​


​​​

Redaktør