Forskning i strålebehandling

​Vi forsker i strålebehandling med høj præcision under anvendelse af avanceret billeddannelse med det formål at forbedre patienternes chance for helbredelse med så få bivirkninger som muligt. 

Forskningen udføres af læger, fysikere og ingeniører i samarbejde med store internationale radioterapicentre i Europa og USA. 

Specialeområder:

 • Åndedrætstilpasset strålebehandling
  Vi påviste i 2004, at strålebehandling for brystkræft kunne udføres i indåndingsfasen, hvorved vi kunne mindske strålingen til hjertet og lungerne. Dette blev indført som standardbehandling som det første sted i Europa. Vi har siden påvist, at vi også kan skåne hjertet og lungerne ved strålebehandling i indåndingsfasen hos patienter med lymfekræft i brysthulen, hvor vi har været pionerer ved at indføre denne behandlingsteknik som standardbehandling. Endeligt har vi lige afsluttet et positivt klinisk forsøg med lungecancerpatienter som for de flestes vedkommende ligeledes vil have gavn af en sådan behandling. Vi forventer at arbejde videre med disse højpræcisions metoder i kræft i spiserør og lever.

 • Dosissøgning i svulster, såkaldt dose painting
  Vi undersøger hvilke dele af svulsterne der er særligt svære at udrydde, og som derfor kræver højere stråledos. Vi benytter avanceret billeddannelse (PET- og MR-scanninger) sammenholdt med det senere forløb af behandlede patienter til at udvikle metoder til risiko-profilering, der kan gavne senere patienter. Vi har gennemført forsøg med risikotilpasset strålebehandling af hoved/halskræft og har publiceret apps til at risikovurdere patienter med lungekræft på baggrund af sukker-optags-scanninger.

 • Optimering af strålebehandlingsplanlægningen
  Optimering af strålebehandlingsplanlægningen for at sikre at de normale væv får mindst mulig stråling, således at risikoen for senfølger mindskes. Vi har på verdensplan medvirket til at mindske strålefelter til lymfekræft, og vi arbejder ved hjælp af matematisk modellering på at lave redskaber til at bestemme den optimale stråleplan til den enkelte patient under hensyntagen til alle de senkomplikationer, der kan være risiko for. De samme metoder benyttes til at vurdere eventuelle fordele ved brug af nyere behandlingsmodaliteter som MR vejledt stråleterapi og protonterapi.

 • Implementering af avanceret strålebehandlingsteknik
  Som nogle af de første i verden startede vi volumetrisk arc behandling, som mindsker strålingen til normale væv og forkorter behandlingstiden. Vi arbejder med fortsat udvikling af stereotaktisk strålebehandling (høje stråledoser givet meget præcist til svulstvævet). Afdelingen har sammen med Herlev gennemført et af verdens største udbud af stråleterapiudstyr og får dermed adgang til de nyeste CT baserede acceleratorer. Desuden får vi adgang til MR vejledt stråleterapi, som byder på helt nye muligheder og udfordringer, ligesom man i Danmark har mulighed for at tilbyde protonterapi i Århus fra slut 2018. Vores forskning skal bidrage til at udnytte dette nye udstyr optimalt.

​​
Redaktør