Forskning i senfølger, opfølgning og psykosociale forhold

I takt med at flere lever længere efter eller med kræft, vil flere opleve følger efter deres kræftforløb og behandling. Forskning i senfølger har en lang tradition i Afdeling for Kræftbehandling, hvor vi forsker i forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af senfølger efter både kemo- og stråleterapi.

​​

På Afdeling for Kræftbehandling ligger Kræftens Bekæmpelses Nationale Forskningscenter for Senfølger hos Kræftoverlevere, CASTLE (Cancer Survivorship and Treatment Late effects). Centeret forsker i forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af generelle senfølger, der opleves af patienter på tværs af kræftsygdomme, som fx kræftrelateret træthed, depression, diabetes og lymfødem. 

Lige nu er centeret i gang med følgende projekter

 • En undersøgelse der skal Identificere kræftpatienter i særlig risiko for specifikke senfølger igennem biokemiske prøvesvar inden kræftdiagnosen
 • En undersøgelse der skal forebygge depression hos kvinder med brystkræft som er i særligt høj risiko for at få depression i løbet af deres kræftforløb
 • Et lodtrækningsforsøg der skal hjælpe med at opspore og forebygge udviklingen af lymfødem hos kvinder med brystkræft
 • En undersøgelse der afdækker forekomsten af multisygdom og polyfarmaci hos patienter med de 20 hyppigste kræftformer I Danmark og betydningen af multisygdom for patienternes behandling og overlevelse
 • En undersøgelse af hvordan tilbagefald opdages blandt patienter med difust storcellet B-celle lymfom, der skal danne afsæt for en lodtrækningsundersøgelse af en ny opfølgningsform hos disse patienter baseret på patient-rapporterede outcomes (PRO)
 • Udvikling af et web-program til kvinder med brystkræft under 50 år og deres partnere, der skal styrke parrets evne til sammen at håndtere kræftforløbet og støtte deres hjemmeboende børn

Derudover er centeret involveret i en række andre projekter om senfølger

 • Et projekt, der støtter brystkræftkvinder i at finde vej gennem de mange behandlingstilbud, der er på og udenfor hospitalet. 
 • En undersøgelse af synketræning hos patienter, der skal behandles for en cancersygdom i halsen og munden
 • Vi har gennem en stor lodtrækningsundersøgelse i samarbejde med Roskilde/Næstved hospital fokus på, hvordan opfølgning af kræftpatienter kunne tilrettelægges sådan, at patienterne får et større ansvar for at holde øje med deres symptomer.
 • En stor undersøgelse af risikoen for stress-relateret sygdom hos forældre til børn med kræft
 • Et projekt der undersøger om den behandling og pleje kræftpatienter får i deres sidste tid har betydning for deres partneres mentale helbred som efterladte
 • En undersøgelse af risikoen for at få sygdomme i hjertet efter behandling for lymfeknudekræft.

Centeret ledes af Professor Christoffer Johansen, som er ansat i Afdeling for Kræftbehandling og Kræftens Bekæmpelses Forsknings Center. 

I centeret er ansat postdocs, phd-studerende og forskningsassistenter med en bred tværfaglig baggrund som læger, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, samt psykologer. 

Centeret er startet på en bevilling på 10 millioner kroner (2018 – 2022) fra Kræftens Bekæmpelse og har herefter modtaget bevillinger fra RegionH (2019: 2 millioner til projekt om PRO-baseret opfølgning hos patienter med hæmatologisk kræft) og Trygfonden (2019: 1,6 millioner til pilot projekt til yngre par ramt af brystkræft & 3 millioner til projekt om tidlig opsporing af lymfødem hos kvinder med brystkræft). Der søges herudover midler til at åbne en klinisk senfølgeenhed.

Forskningscenteret deltager i samarbejdet af nationale forskningscentre under Danish Comprehensive Cancer Center

Kontakt forskning i senfølger, opfølgning og psykosociale forhold


Redaktør