Undersøgelse og behandling på Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme

På Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme indlægges patienter med behov for tæt overvågning og understøttelse af basale fysiologiske funktioner, f.eks. vejrtrækning, kredsløb og/eller nyrefunktion.​

​​​​​​

Hvem indlægges på Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme?

På Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme i​ndlægges pat​ienter med behov for tæt overvågning og understøttelse af basale fysiologiske funktion​er, f.eks. vejrtrækning, kredsløb og/eller nyrefunktion. Årsagen til indlæggelse kan være forværring af eksisterende sygdom, ulykker, større operationer, organtransplantationer etc.

Hvad sker der, når man er indlagt på Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme?

Patienter indlagt på Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme bliver overvåget af personalet døgnet rundt. For at sikre tilstrækkelig overvågning og opdage tidlige tegn på forandringer i tilstanden tilkobles en del teknisk behandlings- og overvågningsapparatur. 

Udstyret kan virke overvældende, men er hjælpemidler, der i kortere eller længere tid, kan hjælpe patienten med f.eks. vejrtrækning, opretholdelse af tilstrækkeligt blodtryk og sikring af tilstrækkelig ernæring eller nyrefunktion. 

Som patient eller pårørende kan det afdramatisere udstyret, hvis man får forklaret, hvad det er.  Yderligere forklaring på hvad udstyret er, og hvad det bruges til, kan findes i vores pjece til patienter og pårørende.
De fleste patienter på Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme vil i kortere eller længere perioder have brug for behandling med smertestillende eller beroligende medicin for at kunne acceptere den nødvendige pleje og behandling. 

Det betyder, at patienterne som følge af medicinen eller deres sygdom i perioder ikke altid er i stand til at reagere på tiltale eller helt forstå, hvad der foregår omkring dem. 

Det betyder ikke nødvendigvis, at de ikke registrerer noget, ligesom de ofte kan høre, hvis der er kendte stemmer omkring dem. Vi ved fra tidligere intensive patienter, at de pårørendes besøg og tilstedeværelse kan være en stor trøst og støtte for patienten.

De fleste patienter på Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme er i starten af indlæggelsesforløbet meget svækkede, fast sengeliggende og har brug for hjælp til stort set alt. Det betyder desværre, at patienten ret hurtigt mister muskelkraft. Derfor vil vi efterhånden som tilstanden stabiliseres forsøge at få patienterne til at deltage aktivt, komme ud af sengen og træne i det omfang de er i stand til. Det kan måske virke overvældende at skulle træne, når man føler sig så afkræftet, men det giver de bedste betingelser for hurtigst muligt at komme sig.

Pårørende til en patient indlagt på Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme

Det kan virke voldsomt når ens pårørende er så alvorligt syg, at indlæggelse på Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme er nødvendig. Man kan have svært ved at forstå, hvad der sker og føle, at man slet ikke har kontrol over situationen. 

Samtidig kan mængden af overvågnings- og behandlingsudstyr og alt det der foregår omkring patienten virke overvældende. Når man ved hvad der foregår, kan det mange gange hjælpe en til at få styr på situationen og gøre den mindre voldsom. Vi bestræber os på at fortælle og forklare, hvad der foregår - men man er som pårørende altid velkommen til at spørge. 

Praktiske informationer kan findes under rubrikken praktisk info og yderligere uddybende informationer kan findes i vores pjece.

​Efter udskrivelse fra Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme

Når man har været så alvorligt syg, at det har krævet indlæggelse på Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme​, kan der være problemer af fysisk og/eller psykisk karakter i længere tid, undertiden også efter udskrivelse til hjemmet. Du kan læse nærmere om disse problemer i voes folder.

Klinik for udskrevne patienter

For at hjælpe med at afdække og håndtere eventuelle problemer, der kan og skal gøres noget ved efter udskrivelsen, har afdelingen oprettet en klinik, hvor tidligere patienter kan få tilbudt en samtale med en læge og sygeplejerske.

Kontakt klinikken

3545 6258 
mandag – fredag, kl. 10:00 – 12:00

​Hjælp os med at blive bedre

Vi bestræber os i afdelingen på at skabe en atmosfære af åbenhed, troværdighed, respekt og medmenneskelighed. Har du forslag til, hvordan vi i afdelingen kan forbedre forholdene for såvel patienter som pårørende, vil vi meget gerne høre om det. 

​​​
Redaktør