​​​​​​​

Opfølgning og Rehabilitering efter Intensiv Behandling, klinik 4131

For at hjælpe patienter og eventuelt pårørende med at få afdækket og håndteret eventuelle problemer, der kan og skal gøres noget ved efter udskrivelsen, har afdeling 4131 oprettet en klinik for Opfølgning og Rehabilitering efter Intensiv Behandling, 4131. Her kan patienter tilbydes en ambulant samtale 2-3 måneder efter udskrivelse fra hospitalet.

​Overlevelsen efter kritisk sygdom er gennem de senere år bedret væsentligt. Vores viden om patienternes fysiske formåen, livskvalitet og arbejdsduelighed efter udskrivelsen er samtidig meget begrænset, fordi opfølgning og rehabilitering på intensivt specifikke enheder ikke er almindelige i Danmark. 

Nyere udenlandske forskningsresultater viser, at op til 75 % af de patienter, som har været igennem et intensivt behandlingsforløb, oplever længerevarende fysiske og psykiske problemer, som kan medføre nedsat livskvalitet flere år efter udskrivelsen.
 
Problemerne er hovedsageligt relateret til det intensive forløb og er ikke specifikke for den oprindelige indlæggelsesårsag på Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme. 

Om samtalerne i klinikken

Samtalen foregår på Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme og har til hensigt at:

  • Gennemgå sygdomsforløbet - afhængig af behovet for dette. 
  • Afdække aktuelle fysiske problemer og eventuelle psykiske problemer relateret til indlæggelsen på Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme​. Vurdering bl.a. ud fra SF 36 (vurdering af livskvalitet) og HAD (score til afdækning af angst og depression).
  • Vurdere behovet for efterbehandling og genoptræning (eks. diætist, fysioterapi, ergoterapi, socialrådgivning, psykologisk rådgivning, anden lægelig behandling).
  • Stillingtagen til om yderligere ambulante kontroller er nødvendige.
  • Ved behov for efterbehandling at formidle denne via egen læge eller ved henvisning til anden hospitalsbehandling.

Redaktør