Uddannelse af plejepersonale på Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme

Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme modtager sygeplejestuderende under prægraduat uddannelse fra Metropol og Diakonissestiftelsens sygeplejeskoler på modul 2, 4, 11 og 12. 

​​​​​​​

De studerende møder patienter, der er kritisk syge og har behov for livsreddende terapi. Herudover kan de overvære operationer, deltage i sygepleje- og tværfaglige konferencer samt journal clubs. De studerende tilknyttes en erfaren sygeplejersker, der giver vejledning, sparring og refleksion.

I afdelingen er der rig mulighed for at opnå viden, færdigheder og kompetencer indenfor både grundlæggende og kompleks sygepleje.

  • Forebyggelse af tryksår
  • Behandling og støtte til den respirationsinsufficiente patient
  • Behandling og støtte til den kredsløbssvækkede patient
  • Mobilisering af kritisk syge
  • Basal sygepleje til den komplekse patient
  • Forebyggelse af respirator associeret pneumoni og andre komplikationer hos den kritisk syge patient 
  • Smertebehandling
  • Forebyggelsen og behandling af delirium
  • Ernærings og væsker terapi

 

Postgraduat uddannelse

Oplæring, vejledning og uddannelse prioriteres højt på afdelingen og alle sygeplejersker deltager aktivt i dette. Som ny sygeplejerske i afdelingen starter du med en oplæringsperiode på 2 måneder, med klinisk og teoretisk vejledning og undervisning. 

Teamets sygeplejerske med særligt funktion i forhold til oplæring, uddannelse og vejledning er sammen med de tildelte kontaktpersoner, ansvarlig for, at målene for introduktionsperioden kan nås. 

Den teoretiske undervisning i perioden foregår til dels i afdelingen og til dels i et samarbejde med de øvrige intensivafdelinger i hovedstadsområdet.

Efter introduktionsperioden er der forskellige undervisningstilbud i forhold til vores specialer. 

Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje 

Afdelingen fungerer som hoveduddannelsessted for specialuddannelsen og uddanner ca. 10 intensivsygeplejersker årligt. Klinisk sygeplejespecialist Mette Rosendahl-Nielsen er overordnet ansvarlig for uddannelsen i afdelingen.

Når du er fagligt parat, bliver du tilbudt specialuddannelsen. Specialuddannelsen er en 1½ årig klinisk og teoretisk videreuddannelse, der bygger ovenpå sygeplejeuddannelsen.

For at kunne påbegynde uddannelsen skal du have minimum 2 års klinisk erfaring som sygeplejerske og derudover have gennemgået og nået målene for introduktionsperioden på intensiv afdeling.

Uddannelsen består af klinisk uddannelse i eget afsnit, teorimoduler, klinisk uddannelse i anden intensiv afdeling og opvågningsafsnit og udarbejdelse af en afsluttende skriftlig opgave. 

Ud over at uddanne egne sygeplejersker, fungerer afdelingen som praktiksted for eksterne kursister under specialuddannelsen. For nærmere oplysninger om uddannelsesmuligheder for eksterne kursister se vores introduktionsprogram.
Introduktionsprogram til specialuddannelsen

Efter endt specialuddannelse har du efterfølgende mulighed for at fordybe dig i et af afdelingens mange specialer, indgå i forskellige arbejdsgrupper eller påtage dig opgaver i forhold til ansvarshavende funktion eller oplæring og uddannelse. 

Redaktør