Uddannelse af læger på Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme

​Undervisningsaktivitet prioriteres højt på Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme, og alle læger deltager aktivt i denne. ​

​​​​​​

Uddannelsesfunktioner 


Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme har undervisningsforpligtelse i faget anæstesi og intensiv terapi ved det lægevidenskabelige studium ved Københavns Universitet. Alle afdelingens læger deltager i den kliniske undervisning af studenterne. 
Afdelingen er i henhold til Sundhedsstyrelsens klassifikationsliste karakteriseret som postgraduat uddannelsesafdeling i intensiv terapi og anæstesiologi og har tilknyttet 6 yngre læger i hoveduddannelse i anæstesiologi.

Jonathan White er uddannelsesansvarlig overlæge. Herudover er der 2 kliniske vejledere; Overlæge, Ph.d., EDIC Jonas Nielsen og overlæge, EDIC Jørgen Wiis. ​​ 
Afdelingens læger har mulighed for at deltage i det toårige SSAI program, og deltagerne forventes at gennemføre  EDIC-M (European Diploma in Intensive Care Medicine). 

Den tværgående afdeling for Uddannelse, Forskning og Udvikling (UFU) koordinerer aktiviteter vedrørende uddannelse, forskning og udvikling indenfor anæstesiologi på Rigshospitalet. UFU har ansvaret for bl.a. anæstesiologisk undervisning af medicinske studenter, samt den lægelige videreuddannelse i anæstesiologi 

Undervisningsvirksomhed


Undervisningsaktivitet prioriteres  højt på afdelingen. Der er en betydelig in – og ekstern undervisningsaktivitet, både præ – og postgraduat.

På afdelingen er der fast undervisning kl. 13.00 –14.00 tirsdag samt fælles undervisning med øvrige samarbejdende afdelinger torsdag kl 08.00 – 09.00. Om tirsdagen omhandler undervisningen oftest emner der har direkte relation til Intensiv terapi. Interesserede læger fra andre afdelinger er velkomne til at deltage.
Et stort antal af afdelingens læger deltager i tilrettelæggelse og afvikling af postgraduate kurser.

Den prægraduate undervisning omfatter studerende på 7, 8, 9 og 12. semester - sidstnævnte er i faget ”den akutte patient”. Desuden tilbydes medicinstuderende vejledning til både bachelor og kandidatopgaver. 

I afdelingen har vi et full-scale simulations afsnit – her gennemfører alle Rigshospitalets intensive afdelinger forskellige kurser. Vi baserer vores undervisningprincipper på konceptet ’Crisis Ressource Management’, hvor vi har specielt fokus på skills - og kommunikationstræning. Kurserne afholdes mindst 2 gange om ugen – temaerne omfatter bl.a. traume team træning, luftvejs håndtering, behandling af hjertestop hos børn, behandling af det kritisk syge barn samt optimering af kommunikation i belastede situationer. Kurserne er tværfaglige og hovedparten af afdelingens læger og sygeplejersker har gennemgået størstedelen af disse kurser.​

Redaktør