​​Sygepleje på Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme

Afdelingens sygeplejenormering er pr 1/1 2020 138,7 årsværk. 

Plejepersonale på Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme

Stillingsstruktur:

 • 1 ledende oversygeplejerske

 • 1 klinisk sygeplejespecialist

 • 1 sygeplejerske ansat i stilling som 50% sygeplejespecialist og 50% ph.d.-studerende

 • 1 sygeplejerske ansat i stilling som 50 % sygeplejespecialist og 50 % som projektleder på "projekt Børneriget".

 • 1 klinisk underviser ansat som 50 % klinisk underviser og 50 % klinisk arbejde

 • 4 afdelingssygeplejersker

 • 4 sygeplejersker med særlig funktion

 • Ca. 145 sygeplejersker

 • 1 portør

 • 1 ansvarlig for skyllerum/ udstyr 

 • 1 fysioterapeut 

 • 1 farmaceut  

 • 1 farmakonom

 • 1 simulationssygeplejerske

Plejepersonalet på Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme er en spændende dynamisk gruppe, der spænder vidt både med hensyn til erfaringsgrundlag, personlighed, alder og nationalitet.

Intensivsygeplejerskerne er fordelt på fire teams, mens kliniske sygeplejespecialister, servicemedarbejder, farmaceut, farmakonom og fysioterapeut arbejder på tværs af teamene. 

Hvert team har en afdelingssygeplejerske og en sygeplejerske med særlig funktion i forhold til oplæring, vejledning og uddannelse. 

Anne Friis, Anne Vestergaard, Anna Maria Purkhús og Nanna Scott er afdelingssygeplejersker i henholdsvis team 1, 2, 3 og 4. 

Gitte Nielsen, Charlotte Zeeberg, Anne Witte og Kenneth Pedersen er sygeplejersker med særlig funktion i henholdsvis team 1, 2, 3 og 4. 

Teamstrukturen medvirker til at man på trods af den store personalegruppe får et mere personligt tilhørsforhold. I praksis arbejder plejepersonalet også på tværs af de fire teams. Det er med til at øge de faglige udfordringer og fleksibiliteten i afdelingen. 

De kliniske sygeplejespecialister Marie Oxenbøll-Collet, Gitte Meldgaard Nielsen, Helle Albertsen og Mette Rosendahl-Nielsen og har ansvar for kvalitetsudvikling af den kliniske sygepleje, uddannelse og kompetenceudvikling af plejepersonalet. 

Sygepleje i Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme 

Vores arbejdsopgaver spænder ligeså vidt som personalegruppens sammensætning. Vi ser patienter i lange kritiske intensivforløb som kan strække sig over uger eller måneder, men også kortere intensive eller opvågningsforløb. 

Sygeplejeopgaverne afhænger af den enkelte patients situation, og er derfor en blanding af både højt specialiseret og grundlæggende sygepleje. Sygeplejen udøves med fokus på kontinuitet og individuel patient pleje. 

De mange patientkategorier i afdelingen og kompleksiteten i den enkelte patients situation kræver multidisciplinær intensiv behandling og pleje. 

Vi sikrer en høj faglig standard og engagement gennem et godt tværfagligt samarbejde, daglige briefinger og konferencer, specialerelaterede arbejdsgrupper, afdelingsundervisning, ugentlige fællesinformationsmøder og tværfaglige personalemøder. 

At være ansat på Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme

Som ansat på intensiv afdeling vil du opleve faglige og personlige udfordringer og stor mulighed for læring og udvikling. Vi har stor aldersspredning og et godt miks af meget erfarent personale og nye medarbejdere, der skal lære det intensive speciale. 

Vi har ønskeplaner, med mulighed for fleksibel vagtplan, hvor man efter at have opnået kompetencer til dette, kan vælge at arbejde hver 3. weekend i 12 timers vagter. Vagtbyrden er ca. 8-10 vagter månedligt ved en fuldtids ansættelse. 

Personalemøder afholdes i de enkelte team og vi oplever dem som produktive tværfaglige udviklingsmøder med stort socialt input. 

Udover team personalemøder, afholdes tværfaglige fællesmøder. Møder, der er et fagligt forum med et specifikt tema og – selvfølgelig - fællesspisning!  


Redaktør