Mål og Visioner

Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme skal være en arbejdsplads som medarbejderne er stolte af at være en del af. Læs mere om hvad vi lægger vægt på i afdelingen.​

​​​​

Vores overordnede målsætning er at Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme skal være

 • ​​en arbejdsplads, som medarbejderne er stolte af at være en del af
 • førende nationalt og anerkendt internationalt med henblik på intensiv terapi og pleje
 • nationalt førende med hensyn til forskning indenfor intensiv terapi
 • præget af en høj patient- og brugertilfredshed

Vi lægger vægt på

 • ​​at styrke dialogen mellem ledere og medarbejdere,
 • at fastholde og styrke det personlige og faglige potentiale i klinikken.
 • at styrke lærings- og udviklingsmulighederne i klinikken for derigennem at understøtte forskningsindsatsen i klinisk praksis,
 • at fastholde og videreudvikle klinikkens evne til at være proaktiv i forhold til forandringer,
 • at klinikkens drift gennemføres på en økonomisk ansvarlig måde.


Vi forventer af vores ledere, at de er i besiddelse af og løbende videreudvikler følgende kompetencer​

 • ​Samarbejde: Styrke arbejdsmæssige relationer.
 • Kommunikation: Sikre meningsfuld dialog.
 • Professionalisme: Faglige kvalifikationer omsættes til kompetent adfærd.
 • Initiativ: Iværksætte hensigtsmæssige og nødvendige aktiviteter.
 • Håndtering af pres: Kan bevare handlekraften under pres.
 • Fleksibilitet: Forandre sig i forhold til nye krav.

​Vores overordnede ambition i 2017 er at positionere Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme stærkere i kvalitetsarbejdet

 • Vi vil højne kvaliteten i behandling af kritisk syge patienter på Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme.
 • Vi vil involvere hele Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme´s organisationen i kvalitetsarbejdet.
 • Vi vil involvere patienter og pårørende.
 • Vi vil skabe sammenhæng i patientforløbene.
 • Vi vil arbejde målrettet med optimering af udnyttelsen af ressourcerne i organisationen.

Redaktør