​​​​

Læger på Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme

Afdelingens lægenormering pr 1/1 2016: 28,0. ​

​Stillingsstruktur på Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme

  • 1 ledende overlæge
  • 1 professor
  • 10 overlæger
  • 11,5 afdelingslæger og 
  • 6 læger i hoveduddannelse.

Morten Steensen, Tom Hartvig, Jonas Nielsen og Jakob Steen Andersen er teamansvarlige overlæger for henholdsvis team 1, 2, 3 og 4. 

Lise Fonsmark er en del af afdelingens ledergruppe, og har det lægelige ansvar for kvalitetssikring og koordination på afdelingen.

Alle afdelingens speciallæger har en primær tilknytning til et af afdelingens fire teams. I det daglige fremmøde planlægges det, at ni læger har in- og eksterne patientrelaterede opgaver. Til afdelingen er der tilknyttet seks reservelæger/1.reservelæger, som alle er i hoveduddannelse i anæstesiologi. Disse reservelæger opholder sig typisk i 3-6 måneder på afdelingen. Vagten opkvalificeres 1/11 2014 til 2 speciallæger. En læge har dagtid til klokken 21 (fra den 1/11 2014).

Weekenden bemandes med fire læger i dagtid – udover de to vagthavende speciallæger og en yngre læge i hoveduddannelse er der en overlæge i tilstedeværelse fra klokken 9 – 21 i week ends.

2 afdelingslingsspeciallægerne deltager i den nordiske specialistuddannelse i intensiv terapi (SSAI). 
Herudover friholder afdelingen en stilling, som anvendes til tidsbegrænset ansættelse af eksterne SSAI studerende, der ønsker ophold på anden intensiv afdeling i forbindelse med deres uddannelse.

Til afdelingen er der tilknyttet seks ph.d.-studerende


Redaktør