Kliniske vejledere og underviser Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme

På Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme indlægges patienter med behov for tæt overvågning og understøttelse af basale fysiologiske funktioner, f.eks. vejrtrækning, kredsløb og/eller nyrefunktion. Årsagen til indlæggelse kan være forværring af eksisterende sygdom, ulykker, større operationer, organtransplantationer etc. 

Vi modtager sygeplejestuderende fra Københavns professionshøjskole (KP) i 1, 2, 5, og 6 semester. Vi har ligeledes mulighed for at vejlede på 7 semester.

Læringsmulighede​​r i Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme

Den studerende møder patienter der er akut kritisk syge og har behov for livreddende terapi men også pleje og behandling i det post akutte forløb. Der er rig mulighed for at opnå viden, færdigheder og kompetencer indenfor både grundlæggende og kompleks sygepleje.

I afdelingen arbejder vi sæ​rligt med

 • Forebyggelse af tryksår
 • Behandling og støtte til den respirationsinsufficiente patient
 • Behandling og støtte til den kredsløbssvækkede patient
 • Mobilisering af kritisk syge i tidelige rehabiliteringsindsatser
 • Basal sygepleje til den komplekse patient
 • Forebyggelse af VAP (ventilations associeret pneumoni) og andre komplikationer til den svære syge patient.
 • Smertebehandling
 • Delirium forebyggelse og behandling
 • Ernærings og væsker terapi

Undervisningstilbud og tilrettelæggelse af klinisk undervis​ning

 • At du som studerende har tæt vejledning, sparring og refleksion med en erfaren sygeplejeske
 • Mulighed for studiebesøg ved operationer
 • Deltagelse i sygepleje- og tværfaglige konferencer
 • Tilbud om refleksion, journal Club og simulation af livsreddende procedure

Kliniske vejledere og und​ervisere

Sofie Riis jessiman
Klinisk underviser
35454131 / 35455249

Kompetencer
Klinisk underviser
Cand.pæd.psyc


Jeanette Jensen
Klinisk vejleder
35454131
jeannette.jensen@regionh.dk 

Kompetencer
 • Intensiv sygeplejerske
 • Klinisk vejleder uddannelse
 • Merkonom​

Malene Schwarz Dyreholt
Klinisk vejleder
35454131
Intensiv sygeplejerske
Klinisk vejleder uddannelse


Christina Beck
Klinisk vejleder
35454131

Kompetencer
Intensiv sygeplejerske
Klinisk vejleder uddannelse


Signe Riis Enghoff
Klinisk vejleder
3545-4131
Signe.Riis.Enghoff@regionh.dk

Kompetencer
 • Intensiv sygeplejerske​​​
 • Klinisk vejleder uddannet

Stephanie Brody
Klinisk vejleder
35454131

Kompetencer
Intensiv sygeplejerske

Redaktør