Andre personalegrupper på Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme

​Det administrative personale omfatter 1 lægesekretær, 1 sundhedsservicesekretær og 1 sygeplejesekretær. Teknisk set er funktionerne opdelt i et sekretariat og en modtagelse.​

Sekretariatet i Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme

I sekretariatet arbejder 1 lægesekretær. Hun varetager journalmæssige opgaver såsom registrering af diagnoser og ydelses- og procedurekoder, epikriseskrivning til egen læge, kopiering af journaler ved overflytning til andre sygehuse mm.

Hun sørger for, at alle læger, forskere, studerende m.fl. bliver registreret i Personaleweb, og at de får personlige IT-koder. Dette sker i et tæt samarbejde med personalefunktionen.

Herudover hjælper hun forskerne bl.a. i form af kontakt til egen læge mhp. opnåelse af samtykke til deltagelse i videnskabelige undersøgelser.


Modtagelsen i Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme

I receptionen arbejder en sygeplejesekretær samt en sundhedsservicesekretær. De tager imod pårørende til indlagte patienter og personale fra andre afdelinger/ sygehuse. 

Herudover har de ansvaret for at registrere/ kontrollere indlæggelser/ udskrivelser , rekvisition af journalmateriale fra andre sygehuse/ afdelinger, bestilling af div. kontorartikler samt laboratoriesvar og madvarer.

Redaktør