For fagfolk

​Henvisninger, behandlingsinstrukser og donorudredning for allogen knoglemarvstransplantation kan du læse mere om her. Indholdet i sektionen henvender sig primært til hæmatologer og henvisende læger.​​ ​Vi er i gang med at skifte navn til Klinik for Blodsygdomme. I overgangsfasen vil du derfor kunne møde begge kliniknavne, indtil vi er helt på plads. Vi håber på din forståelse.