​​​​​​​

Center for Aktiv Sundhed

​Effekten af fysisk træning i behandlingen af kroniske sygdomme er vores forskningsområde. Vi udvikler og afprøver nye træningsformer, der er skræddersyet til kroniske sygdomme som f.eks. diabetes, hjertekarsygdomme og KOL.​
​Der er sket et paradigmeskift inden for behandling af patienter med kroniske sygdomme. I mange år har det været kendt, at regelmæssig fysisk aktivitet kan forebygge flere alvorlige kroniske sygdomme. Det nye er, at fysisk træning også har en plads i behandlingen af en lang række kroniske sygdomme, fx type 2-diabetes/metabolisk syndrom, hjertekarsygdomme, visse kræftformer, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og leversygdomme. 

TrygFondens Center for Aktiv Sundhed udvikler med udgangspunkt i forskningen nye træningsformer, der kan anvendes som ideel behandling af personer med en række kroniske sygdomme med fælles behandlingsudfordringer. 

Træningsformer testes i samarbejde med Københavns Kommune

I København kommune tester vi ​de træningsformer, der har givet lovende resultater i laboratoriet, og iværksætter projekter/træningsprogrammer baseret på tilgængelig viden. De metoder, der viser sig bedst egnet i København, vil blive formildet til alle landets kommuner. 

Vi vil imidlertid ikke blot afvente resultater af centerets egen laboratorie-baserede forskning, men allerede fra centerets start iværksætte relevante projekter i modelkommunen, baseret på den tilgængelige viden. Også undervisning i og bred formidling af fysisk træning som behandling og sammenhængen mellem fysisk aktivitet og sundhed vil blive iværksat allerede ved centerets start. Centerets organisation indebærer, at der kan skabes forandring af praksis på relativt kort sigt.
Redaktør