Navlesnorstransplantation

​Navlesnorstransplantation er en behandlingsmulighed for patienter, som vi ikke kan finde en egnet knoglemarvsdonor til. Rigshospitalet er det eneste hospital i Danmark, der udfører navlesnorstransplantation.

​I Danmark når ca. 20 % af de patienter, der er henvist til allogen knoglemarvstransplantation, ikke at få transplantationen. En af grundene er, at det kan være svært at finde en donor med det rigtige vævstypematch. Det er især et problem for patienter af blandet etnisk herkomst.

Navlesnorsblod har en anden sammensætning end almindelige knoglemarvsceller. Dette betyder, at det ikke er nødvendigt med et fuldt vævstypematch for at transplantationen skal virke, og der er mindre risiko for alvorlige bivirkninger, selv om donor og patient har forskellige vævstyper. 

Det er afgørende for navlesnorstransplantation, at der gives nok navlesnorsblodceller, derfor bruger vi blodceller fra 2 donorer til voksne patienter. Navlesnorsdonorer er registreret, og deres donorceller er nedfrosne i navlesnorsbanker (UCB banker). Der findes ikke en UCB-bank i Danmark, så vi køber navlesnorsblodceller fra banker i udlandet.

Forbehandling

Forbehandlingen består af kemoterapi eventuelt kombineret med strålebehandling. Formålet med behandlingen er at fjerne kræftcellerne i din knoglemarv samt at undertrykke dit immunsystem, så kroppen kan acceptere den nye knoglemarv. Du får information om den præcise sammensætning af din forbehandling til forsamtalen. 

Vi udfører to typer af navlesnorstransplantationer: 
Din alder, kræfttype og eventuelle konkurrerende sygdomme er nogle af de faktorer, vi kigger på, når vi skal afgøre, hvilken forbehandling du skal have. 

Transplantation

Navlesnorsblodet gives via kateter som ved en blodtransfusion. Derefter venter vi på, at de nye navlesnorsceller danner en ny knoglemarv og et nyt immunsystem, hvilket tager op til 4-5 uger efter transplantationen. 

Isolation

Risikoen for infektioner er større i forbindelse med en navlesnorstransplantation, fordi dit eget immunsystem er meget svækket, og navlesnorscellerne er umodne. Du skal derfor​ isoleres i et rum med steril luft og særlige hygiejneregler i forbindelse med transplantationen.

Isolationsstuerne har dvd, internetadgang og motionscykel. Du kan altid få besøg fra venner og familie, mens du er indlagt på isolationsstuen, så længe de er raske. Isolationen ophører, når dit nye immunsystem er stærkt nok til at forsvare dig mod infektioner.

Ambulant kontrol

Du bliver udskrevet, når dine blodprøver er fine, og du kan spise og drikke tilstrækkeligt. Efter udskrivelsen skal du komme til kontrol i vores klinik. Til kontrollerne får du justeret den immundæmpende medicin og modtager vaccinationer og anden nødvendig behandling. Der ses hyppigt bivirkninger i efterforløbet, som kan være alvorlige og kræve midlertidige indlæggelser. Vi følger dig derfor relativt tæt det første år efter transplantationen.

Redaktør