Myeloablativ knoglemarvstransplantation

Myeloablativ knoglemarvstransplantation indledes med en kraftig kemoterapi og eventuelt helkropsbestråling inden transplantationen med knoglemarvsceller fra en donor. Efter behandlingen vil dit immunsystem være meget svækket, og du skal måske indlægges på en isolationsstue. ​

Behandlingsforløbet for en myeloablativ knoglemarvstransplantation er inddelt i tre faser: forbehandling, transplantation og ambulant kontrol. Du skal forvente at være indlagt i fire til seks uger med forbehandling og transplantation.

Forbehandling

Forbehandlingen er en kraftig dosis kemo​terapi eventuelt kombineret med helkropsbestråling. Du får information om den præcise sammensætning af din forbehandling til forsamtalen. Formålet med behandlingen er at fjerne kræftcellerne og dine knoglemarvsceller samt at undertrykke dit immunsystem, så kroppen kan acceptere den nye knoglemarv. 

Isolation

Risikoen for infektioner er forøget, fordi dit immunforsvar er svækket, og du skal måske isoleres i forbindelse med transplantationen. Det afhænger af din sygdom og den forbehandling, du skal have, om du får behov for isolation.

Isolation betyder, at du bliver indlagt på en stue med steril luft og særlige hygiejneregler. Isolationsstuerne har fjernsyn, dvd, internetadgang og motionscykel.

Du kan altid få besøg fra venner og familie, mens du er indlagt på isolationsstuen, under forudsætning af, at de er raske. Isolationen ophører, når dit nye immunforsvar er stærkt nok til at forsvare dig mod infektioner.

Transplantation

Knoglemarvscellerne gives som ved en blodtransfusion. Derefter venter vi på, at donorcellerne danner en ny knoglemarv og et nyt immunforsvar. Udover at beskytte mod infektioner kan det nye immunforsvar fjerne eventuelt overlevende kræftceller ved den såkaldte graft- versus- leukæmi (GvL) effekt. Myeloablativ knoglemarvstransplantation bekæmper altså kræften med to metoder: forbehandling og GvL-effekten.

Ambulant kontrol

Du bliver udskrevet, når dine blodprøver er fine, og når du kan spise og drikke tilstrækkeligt. Efter udskrivelsen skal du komme til kontrol i vores klinik. Til kontrollerne får du justeret den immundæmpende medicin, pg du modtager vaccinationer og anden nødvendig behandling. Der ses hyppigt bivirkninger i efterforløbet, som kan være alvorlige og kræve midlertidige indlæggelser. Vi følger dig derfor relativt tæt det første år efter transplantationen.


Redaktør