Henvisning til transplantation

En egnet donor er fundet og din læge skal nu lave en status på din sygdom. Et transplantationsudvalg skal derefter godkende din transplantation. En koordinator fra transplantationsenheden kontakter dig, når datoen for transplantationen er fastsat.

​Status på din sygdom

Der er fundet en eller flere egnede donorer, nu skal din læge endnu en gang vurderer om allogen knoglemarvstransplantation er en behandlingsmulighed for dig. Din læge udfører derfor en status på din sygdom, det kan f.eks. være blodprøver, knoglemarvsundersøgelse, lungefunktionsundersøgelse, hjerteundersøgelse og scanninger. Din læge skal også tage stilling til hvilken type transplantation, du skal gennemgå. 

Der findes to typer allogen knoglemarvstransplantation: 

Det afhænger af din alder og diagnose, hvilken type transplantation du vil blive tilbudt.

Godkendelse af transplantationen 

Din transplantation skal godkendes af et udvalg bestående af speciallæger i knoglemarvstransplantation. Visitationsudvalget gennemgår din sygdomsstatus og beslutter ud fra gældende retningslinjer, om du kan godkendes til transplantation og hvilken type transplantation, der er mest hensigtsmæssige for dig. 

Visitationsudvalget holder møde én gang om ugen. Datoen for din transplantation planlægges umiddelbart efter, at udvalget har godkendt transplantationen. Datoen planlægges bl.a. i forhold til, om du skal have yderligere behandling før transplantation, og i forhold til, hvornår vi kan forvente at få donorcellerne hjem. 

Din læge får besked, når der er fastsat en dato for forventet transplantation.

Koordinering af dit transplantationsforløb 

Koordinatoren fra transplantationsafsnittet kontakter dig i god tid inden transplantationen for at informere dig om forløbet. Du får tilsendt skriftlig information om transplantationen, så du har mulighed for at forberede dig på, hvad der skal ske. Du er altid velkommen til at kontakte koordinatoren, hvis du har spørgsmål. Hvis du har en beslægtet donor, sender transplantationskoordinatoren også skriftlig information til ham eller hende. 

Forberedelse inden transplantationen

Brug perioden inden transplantationen til at få styr på sygemelding og orlov, pasning af børn og kæledyr og andre praktiske spørgsmål. Du kan få brug for at kontakte en socialrådgiver eller sagsbehandler i din kommune. 

Det kan være en stor hjælp, hvis du allerede inden transplantationen laver aftaler med sine pårørende og venner om, hvem der bedst kan hjælpe i forløbet under og efter transplantationen, hvis behovet opstår.Redaktør