​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) er en form for blodkræft. Det er den hyppigste form for leukæmi i Danmark og for mange udvikler den sig langsomt og giver færre symptomer end f.eks. akut lymfatisk leukæmi (ALL). 

Stadieinddeling​​​

Stadieinddeling er et redskab vi bruger til at danne os et overblik over, hvor udbredt sygdommen er, og for at kunne give den rette behandling. Stadieinddeling er et system, der baserer sig på de steder på kroppen, hvor du har hævede lymfeknuder (lymfeknuderegioner) og på knoglemarvsfunktionen. Der findes forskellige systemer, men det simpleste er Binet-systemet, som inddeler i tre stadier:
  • Stadium A: I dette stadie har man hævede lymfeknuder i højst to regioner, lever- eller miltforstørrelse kan tælle som en region
  • Stadium B: Her har man hævede lymfeknuder i mindst tre regioner, forstørret milt eller lever tæller som en region
  • Stadium C: Her har man knoglemarvssvigt med enten blodmangel eller lavt antal af blodplader, uanset om der er hævede lymfeknuder eller forstørret milt eller lever
Stadieinddelingen siger dels noget om, hvor svær sygdommen er på det tidspunkt, du får stillet din diagnose. Dels kan den sammenholdt med den biologiske risikovurdering give et statistisk fingerpeg om, hvordan sygdommen vil forløbe. Hvis du kun er i stadium A eller B, er der stor sandsynlighed for, at du ikke behøver behandling endnu.

Biologisk risikovurdering

Ud over stadieinddelingen anvender vi ofte også avancerede laboratorieundersøgelser af leukæmicellernes arvemateriale til at vurdere risikoen for, hvordan sygdommen vil udvikle sig. Undersøgelserne ligger til grund for det, man kalder en biologisk risikovurdering. Resultaterne af disse undersøgelser kan have indflydelse på, hvornår du eventuelt skal i behandling.

Med den biologiske risikovurdering kan vi bedre forudsige forløbet af sygdommen. Den biologiske risikovurdering kan have betydning for, hvilken behandling du skal have, hvis du har brug for behandling.

For nogle kan det være en tryghed at vide, at de lever med en kronisk leukæmi, som næppe eller aldrig kommer til at påvirke deres dagligdag væsentligt, ej heller den forventede levetid.

For os kan den biologiske risikovurdering være en fordel, f.eks. når vi skal vurdere, hvor hyppigt du skal gå til kontrol, om du kan deltage i afprøvning af nye behandlingsformer eller skal have en speciel behandling, hvis du får brug for behandling.

Behandling

Behandlingen af kronisk lymfatisk læukæmi (CLL) vil for de fleste patienter bestå af en kombination af kemoterapi og antistoffer (immunkemoterapi). Kombinationsbehandlingen bliver individuelt tilpasset – alt efter symptomernes sværhedsgrad, din alder og din almene tilstand. Behandlingen kan suppleres eller nogle gange erstattesmed biologisk målrettede lægemidler, hvis den biologiske risikovurdering eller forløbet af din sygdom har vist at, der er behov for det.

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) kan ikke helbredes, men behandlingen fører ofte til årelange perioder uden symptomer på sygdommen. De fleste behandlinger for CLL foregår ambulant eller i daghospital. Langt de fleste patienter kan således fortsætte med deres daglige aktiviteter eller arbejde under behandlingen. Der er dog en vis risiko for infektioner, både pga. behandlingen og selve sygdommen, som kan kræve indlæggelse under dele af behandlingsforløbet.

Tilbagefald og behandling

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) er en sygdom, du har hele livet, og der kan komme symptomer igen, selvom du er blevet behandlet. Risikoen for, at CLL blusser op igen, afhænger af sygdommens stadium før behandling, den biologiske risikovurdering og hvilken behandling du tidligere har fået. De nye målrettede behandlingsformer, der er kommet til inden for de seneste par år, har givet meget bedre muligheder for behandling, når CLL bliver aktiv igen.

Der er forskellige muligheder for behandling, hvis sygdommen blusser op igen.
  • Hvis der er gået mere end 2 år siden sidste behandling, vil du typisk få en behandling, der minder om den, du fik ved første behandling.
  • Hvis der er gået mindre end 2 år siden sidste behandling, eller hvis den biologiske risikovurdering viser, at sygdommen er blevet mere aggressiv, vil du ofte blive tilbudt biologisk målrettet behandling. I sjældne tilfælde kan stamcelletransplantation komme på tale. ​

Kronisk lymfatisk leukæmi behandles af Enhed 3​​.

Læs mere om kronisk lymfatisk leukæmi på Kræftens bekæmpelses hjemmeside


​​​​​​​
Redaktør