Vigtig information fra Afdeling for Blodsygdomme i forbindelse med coronavirus


Vaccination af patienter mod Covid-19 som følges i Afdeling for Blodsygdomme

Vaccination af patienter påbegyndes i mindre skala i uge 1.
I første omgang er vaccinetilgangen begrænset, hvorfor kun patienter med særligt høj risiko for alvorligt forløb ved smitte med Covid 19 vil kunne tilbydes vaccination. 

Som patient i Afdeling for Blodsygdomme, vil du blive udvalgt af din behandlingsansvarlige læge og ud fra kriterier defineret af Dansk Hæmatologisk Selskab. Du vil blive kontaktet via E-Boks eller brev med information om vaccinetilbud, når det er din tur. 

Vi beder om din forståelse for at vi desværre ikke har mulighed for at besvare enkelthenvendelser om, hvornår man kan forventes at blive vaccineret.

Særligt for bløderpatienter 

Hvis du har blødersygdom og er i fast forebyggende behandling med blødermedicin, må du få vaccine mod COVID-19 i timerne efter din vanlige profylaksedosis. 

Hvis du ikke er i forebyggende behandling, skal du kontakte Hæmofilicentret for anvisninger. Ved svær eller moderat hæmofili, vil der være behov for faktorbehandling før COVID-19-vaccination. Ved mild hæmofili vil det variere. 

Særligt for pårørende 

Med hensyn til vaccination af pårørende følger vi anbefalingen fra Dansk Hæmatologisk Selskab. Vi anbefaler vaccination af 

  • pårørende til patienter der har modtaget behandling med allogen stamcelletransplantation indenfor de seneste 3 måneder,
  • pårørende til patienter der har modtaget højdosisbehandling med autolog stamcellestøtte indenfor de seneste 3 måneder (patienter med myelomatose og visse patienter med lymfekræft), 
  • pårørende til patienter der har fået intensiv kemoterapi for akut leukæmi indenfor 3 måneder. 

Pårørende til særligt sårbare patienter tilhører gruppe 6 i Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender. Det er egen læge der skal henvise de pårørende til vaccination.

Besøg i Afdeling for Blodsygdomme

Der er desværre fortsat begrænsninger for besøgende på Rigshospitalet som følge af Covid-19-pandemien.

Patienterne i Afdeling for Blodsygdomme er særligt sårbare overfor Covid-19 infektion, og samtidig skal vi stadigvæk overholde kravet om 2 meters afstand i venteværelserne og på behandlingsstuerne. 

Inden du går ind i afdelingen, skal du spritte hænderne.

I vores sengeafsnit er det kun en og samme pårørende, der kan komme besøg hos en indlagt. Besøger du et sengeafsnit, skal du som pårørende blive på patientstuen og undgå at bevæge dig rundt i afsnittet. Du bedes have mundbind på.

Hos kritisk syge patienter, må der højst være 5 familiemedlemmer/ pårørende på stuen.

Besøg skal altid være aftalt med afdelingen i forvejen.

Vi anbefaler stadig, at pårørende er til stede ved:
  • første lægesamtale og samtaler vedrørende diagnose og behandling,
  • besøg på Myelomatoseskole, 
  • lægesamtale ved lægeligt skøn.

Vi henstiller til, at man ikke har pårørende med til behandlingsbesøg i klinikkerne.

Influenzavaccination
Vi anbefaler, at du bliver vaccineret mod influenza, hvis du har en blodsygdom. 

Vaccinationen er gratis for alle, der er fyldt 65 år, og borgere, som lever med kronisk sygdom eller på anden vis er i særlig risiko.

Bestil tid til vaccinationen hos lægen eller der, hvor du plejer at blive vaccineret.

Ændringer i bookede aftaler

Hovedparten af vores patienter, der er i kontrolforløb, vil få ændret aftale fra fremmøde til telefonkonsultation eller helt få udskudt aftalen hos os. Dette gør vi udelukkende, hvor vi vurderer, at det er forsvarligt. 

Ændringerne sker for at mindske din risiko for at blive udsat for smitte med coronavirus og for at færrest mulige patienter har deres gang på hospitalet. 

Du modtager besked om ændringer i dine aftaler via e-Boks (eller brev, hvis du ikke bruger e-Boks). Under din telefonkonsultation vil du få at vide, om der skal tages blodprøver i forbindelse med din næste konsultation hos os.

Hvis din aftale er udsat, kan du naturligvis henvende dig telefonisk, hvis du oplever symptomer, som bekymrer dig, og som du tænker kunne have noget med din blodsygdom at gøre. Hvis det, du oplever, ikke er relateret til din blodsygdom, beder vi dig om at henvende dig til din egen læge.

Har du brug for medicinudlevering?

Hvis du har behov for medicinudlevering, vil vi bede dig skrive via MinSP eller ringe til din klinik. Du bør ikke møde op hos os uden en aftale.  

Vi vil forsøge at sende medicin, som ikke skal på køl hjem til dig. Hvis det ikke er muligt, hører du fra os. Du kan afhente medicin, som skal være på køl, hvis du ikke er syg med forkølelse, influenza eller lignende. Du kan også bede en rask pårørende gøre det for dig, men kun efter forudgående aftale.

Sådan passer du på dig selv

Du bør, som patient i behandling og i kontrolforløb, følge den nationale anbefaling om at undgå offentlig transport i myldretid, og om at deltage i store forsamlinger dvs. kulturelle eller sportslige arrangementer. Det gælder også sociale arrangementer. Dvs. du skal også undgå store familiesammenkomster med mange personer, hvor man er tæt på hinanden med risiko for at blive smittet.

Husk god håndhygiejne inklusiv at spritte hænder af, da det er primære smittevej og dokumenteret effektivt.

Hvornår skal du bruge mundbind?

Du skal som patient eller pårørende bruge mundbind. Både når du opholder dig i klinikkerne, på sengeafsnittet og på resten af hospitalet.

Hold dig orienteret

Vi håber, at ovenstående har givet svar på dine spørgsmål. Der er ingen, der kender tidshorisonten for den aktuelle corona-pandemi, og situationen og anbefalingerne ændres løbende. Derfor beder vi dig om holde dig orienteret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk 

Med venlig hilsen
Ledelsen i Afdeling for Blodsygdomme
Ledende overlæge Lars Kjeldsen og oversygeplejerske Hanne M. Pedersen

[til toppen]


Redaktør