Vigtig information fra Afdeling for Blodsygdomme i forbindelse med coronavirus




Besøg i Afdeling for Blodsygdomme

Besøgende til indlagte patienter

 • ​Der er ikke længere besøgsbegrænsning på vores sengeafsnit
 • Ved besøg på sengestuerne til COVID-smittede patienter, må pårørende kun opholde sig på stuen iklædt mundbind, overtrækskittel og handsker under hele opholdet. De pårørende skal efter besøget forlade stuen og gå direkte ud af afdelingen og må ikke færdes på afdelingens fællesområder.

Pårørendeledsagelse i ambulatorier

 • ​Pårørendeledsagelse i ambulatorierne begrænses til lægebesøg.
 • Pårørendeledsagelse på behandlingsstuerne er kun muligt efter særlig aftale.

Hvornår skal du bruge mundbind?

Patienter og evt. pårørende:
 • ​Der er ikke længere krav om brug af mundbind for patienter og pårørende​​

Influenzavaccination

Vi anbefaler, at du bliver vaccineret mod influenza, hvis du har en blodsygdom. 

Vaccinationen er gratis for alle, der er fyldt 65 år, og borgere, som lever med kronisk sygdom eller på anden vis er i særlig risiko.​

Bestil tid til vaccinationen hos lægen eller der, hvor du plejer at blive vaccineret.

Ændringer i bookede aftaler

En del af vores patienter, der er i kontrolforløb, vil få ændret aftale fra fremmøde til telefonkonsultation eller helt få udskudt aftalen hos os. Dette gør vi udelukkende, hvor vi vurderer, at det er forsvarligt. 

Ændringerne sker for at mindske din risiko for at blive udsat for smitte med coronavirus og for at færrest mulige patienter har deres gang på hospitalet. 

Du modtager besked om ændringer i dine aftaler via e-Boks (eller brev, hvis du ikke bruger e-Boks). Under din telefonkonsultation vil du få at vide, om der skal tages blodprøver i forbindelse med din næste konsultation hos os.

Hvis din aftale er udsat, kan du naturligvis henvende dig telefonisk, hvis du oplever symptomer, som bekymrer dig, og som du tænker kunne have noget med din blodsygdom at gøre. Hvis det, du oplever, ikke er relateret til din blodsygdom, beder vi dig om at henvende dig til din egen læge.

Har du brug for medicinudlevering?

Hvis du har behov for medicinudlevering, vil vi bede dig skrive via MinSP eller ringe til din klinik. Du bør ikke møde op hos os uden en aftale.  

Vi vil forsøge at sende medicin, som ikke skal på køl hjem til dig. Hvis det ikke er muligt, hører du fra os. Du kan afhente medicin, som skal være på køl, hvis du ikke er syg med forkølelse, influenza eller lignende. Du kan også bede en rask pårørende gøre det for dig, men kun efter forudgående aftale.

​​Tilbud om covid-vaccina​tion i efteråret 2023

Alle patienter over 65 år tilbydes automatisk covid 19-vaccination eller -booster via indkaldelse i e-Boks eller brev. Hvis du er patient og under 65 år, vil du kun blive tilbudt vaccination, såfremt du vurderes til at være i gruppen af særligt sårbare patienter. Patienter under 65 år skal selv bestille tid til vaccine. Du kan læse herunder, hvilke patientgrupper der vurderes som særligt sårbare. 

Sådan bestiller du selv din vaccine

Du skal bestille din covid-19-vaccine på www.vacciner.dk, hvis du er særligt sårbar patient under 65 år. Tidsbestillingen åbner d. 20. september. 

Hvis du har brug for hjælp til tidsbestillingen, kan du ringe til din region. Se telefonnumrene her:

 • ​Region Hovedstaden: 38 64 99 00
 • Region Sjælland: 70 20 42 33
 • Region Syddanmark: 99 44 07 17 (tast 1)
 • Region Midtjylland: 70 23 24 15
 • Region Nordjylland: 97 64 84 63 

Hvilke patienter er særligt sårbare?

Her kan du se de patientgrupper, der vurderes, som særligt sårbare. Hvis du er i tvivl, om du er i målgruppen for en covid-19-vaccine eller booster, er du velkommen til at kontakte os via Min Sundhedsplatform. 

Patienter med sygdommene:

 • Akut leukæmi eller kronisk myeolomonocytær leukæmi
 • Myelodysplastisk syndrom
 • Kronisk lymfatisk leukæmi
 • Myelomatose
 • Lymfom
 • Myelofibrose
 • Aplastisk anæmi
 • T-celle large granular leukæmi
 • Allogent knoglemarvstransplanterede
 • Primær immundefekt, fx DiGeorge syndrom, Wiskott- Aldrich syndrom
 • HIV-infektion med udtalt immundefekt (CD4 < 200/µL) 

Patienter i behandling med:

 • Rituximab (behandling inden for 6 måneder før første dosis)
 • Ocrelizumab (behandling inden for 6 måneder før første dosis)
 • Alemtuzumab
 • ATG
 • Ciclosporin
 • Tacrolimus
 • Mycophenolat
 • Immunglobulin-substitution

 

Patienter med tilstandene:

 • Stamcelletransplantation (NB! Der tilbydes som noget nyt to doser mRNA-vaccine til denne patientgruppe 2 til 3 måneder efter stamcelletransplantation)
 • Hæmodialyse​


​​


Redaktør