Vigtig information fra Afdeling for Blodsygdomme i forbindelse med coronavirus

Besøg i Afdeling for Blodsygdomme

 • Der åbnes atter op for besøg i afdelingen.
 • Der er ikke maksimum på antal besøgende, naturligvis besøg under hensyntagen til medpatienter på sengestuerne.
 • Pårørende skal opholde sig på patientstuerne og med mundbind, hvis de er ikke er vaccinerede og der er medpatienter på stuen.
 • Pårørendeledsagelse er tilladt ved lægebesøg i ambulatorierne, dog er pårørendeledsagelse ikke muligt på behandlingsstuerne.
 • Patienter og pårørende kan frit færdes i hospitalets øvrige områder, hvor der ikke er krav om mundbind.

Hvornår skal du bruge mundbind?

Patienter og evt. pårørende:
 • Anvendes ikke, men kun pårørende uden tegn på øvre luftvejsinfektion kan komme i afdelingen (som det altid har været gældende).

Influenzavaccination
Vi anbefaler, at du bliver vaccineret mod influenza, hvis du har en blodsygdom. 

Vaccinationen er gratis for alle, der er fyldt 65 år, og borgere, som lever med kronisk sygdom eller på anden vis er i særlig risiko.

Bestil tid til vaccinationen hos lægen eller der, hvor du plejer at blive vaccineret.

Ændringer i bookede aftaler

En del af vores patienter, der er i kontrolforløb, vil få ændret aftale fra fremmøde til telefonkonsultation eller helt få udskudt aftalen hos os. Dette gør vi udelukkende, hvor vi vurderer, at det er forsvarligt. 

Ændringerne sker for at mindske din risiko for at blive udsat for smitte med coronavirus og for at færrest mulige patienter har deres gang på hospitalet. 

Du modtager besked om ændringer i dine aftaler via e-Boks (eller brev, hvis du ikke bruger e-Boks). Under din telefonkonsultation vil du få at vide, om der skal tages blodprøver i forbindelse med din næste konsultation hos os.

Hvis din aftale er udsat, kan du naturligvis henvende dig telefonisk, hvis du oplever symptomer, som bekymrer dig, og som du tænker kunne have noget med din blodsygdom at gøre. Hvis det, du oplever, ikke er relateret til din blodsygdom, beder vi dig om at henvende dig til din egen læge.

Har du brug for medicinudlevering?

Hvis du har behov for medicinudlevering, vil vi bede dig skrive via MinSP eller ringe til din klinik. Du bør ikke møde op hos os uden en aftale.  

Vi vil forsøge at sende medicin, som ikke skal på køl hjem til dig. Hvis det ikke er muligt, hører du fra os. Du kan afhente medicin, som skal være på køl, hvis du ikke er syg med forkølelse, influenza eller lignende. Du kan også bede en rask pårørende gøre det for dig, men kun efter forudgående aftale.
[til toppen]

Hold dig orienteret
Vi håber, at ovenstående har givet svar på dine spørgsmål. Der er ingen, der kender tidshorisonten for den aktuelle corona-pandemi, og situationen og anbefalingerne ændres løbende. Derfor beder vi dig om holde dig orienteret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk 

Med venlig hilsen
Ledelsen i Afdeling for Blodsygdomme
Ledende overlæge Lars Kjeldsen og oversygeplejerske Hanne M. Pedersen

[til toppen]

Vedrørende 3. stik Covid-19 vaccination for patienter med blodsygdomme og nedsat immunforsvar

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med vores specialeselskab (Dansk Hæmatologisk Selskab) udarbejdet retningslinjer for hvilke patienter med nedsat immunforsvar, der skal have tilbudt 3. stik COVID-19 vaccination.

Vi har 9/9 indsendt en liste med CPR numre til Sundhedsstyrelsen som indeholder alle patienter med de diagnoser, der er nævnt nedenfor. Du kan som patient med en af disse diagnoser forvente en snarlig indkaldelse til vaccination via E-boks eller brev. 

Vi kan varmt anbefale at du tager imod tilbuddet om et 3. stik, som ikke vurderes at være forbundet med risiko, men som forhåbentlig kan bedre modstandskraften mod COVID-19. Tilbuddet er selvfølgelig frivilligt.

Vi kan ikke tilbyde at undersøge antistofniveauer mod COVID-19 i blodprøver fra vores patienter, idet vi ikke ved hvilket antistofniveau man skal have i blodet for at være beskyttet.

Hvis du er patient med en af nedenstående diagnoser og ikke indenfor 14 dage er blevet indkaldt til vaccination, hører vi gerne fra dig helst via MinSP

Hvis du har en af nedenstående diagnoser vil du blive indkaldt inden længe via E-Boks eller brev.

 • Akut leukæmi
 • Kronisk myelomonocytær leukæmi (CMML)
 • Myelodysplastisk syndrom (MDS)
 • Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
 • Lymfom (lymfekræft)
 • Myelomatose
 • Amyloidose
 • Myelofibrose
 • Aplastisk anæmi
 • T-celle large granular leukæmi
 • Allogent knoglemarvstransplanterede (vaccination tidligst 3 måneder efter transplantation)
 • Stamcelletransplantation (højdosisbehandling) – der tilbydes 2 yderligere vacciner 2-3 måneder efter behandlingen er gennemført

Redaktør