​​​​

Sygeplejerske i Afdeling for Blodsygdomme

I Afdeling for Blodsygdomme kommer vi helt tæt på patienter og deres pårørende, og nogle lærer vi at kende for livet. Læs mere om at være sygeplejerske hos os.
Sygeplejen hos os er kendetegnet ved at være nærværende og omsorgsfuld. Vi møder patienterne og deres pårørende, når tæppet er revet væk under dem; der hvor de er allermest sårbare. Blodsygdomme kan både være af akut og kronisk karakter, og vores patientforløb kan derfor både være intensive og korte, og de kan strække sig over en lang periode.

 
En sygeplejerske hos os fortæller:

”De lange forløb giver så meget mening, fordi vi får så gode relationer til dem som familie. Jeg er der på både de gode og de dårlige dage” 

 Hør vores sygeplejersker fortæller om afdelingen

​Om vores afdeling

Vi er i gang med at skabe en fælles og stærk Afdeling for Blodsygdomme for regionens hæmatologiske patienter med fysisk placering på Rigshospitalet. Som sygeplejerske hos vil du være med til at løfte denne opgave sammen med et erfarent og dedikeret hold af sygeplejersker, læger, farmakonomer og specialister; alle med stor faglig interesse og motivation for netop vores hæmatologiske speciale.

 
Vi modtager patienter til udredning og behandling af forskellige typer af blodsygdomme, herunder knoglemarvstransplantation, akut leukæmi, lymfekræft, knoglemarvskræft og også godartede blodsygdomme. Vores afdeling rummer en akutmodtagelse for vores egne patienter, sengeafdelinger med subspecialer og tilhørende ambulatorier. 

 

Om vores hverdag

Vi er en afdeling, hvor der er plads til observationer og snak mellem fx læge og sygeplejerske. I dagvagterne arbejder sygeplejersker i makkerpar, hvilket giver mulighed for konstant sparring og tryghed i vores sygepleje, da vi ofte møder komplekse patienter, som er indlagt med bivirkninger eller komplikationer til behandlingen. Det betyder i praksis, at patienterne, trods samme sygdom, har behov for meget forskellig behandling, da årsagen til indlæggelsen kan spænde vidt. For at løse den komplekse plejeopgave har vi valgt, at der er ansat farmakonomer i vores afdeling til at varetage den daglige medicinhåndtering og administrering. 

 
Det ligger os meget på sinde, at vi altid er der for hinanden. Som ny sygeplejerske hos os følger vores intro- og oplæringssygeplejersker dig tæt i de første 6 oplæringsuger, og er herefter også til rådighed for dig i dine planlagte rådighedsvagter i løbet af ugen. Det betyder, at der er mulighed for at alle sygeplejersker, om man har været hæmatologisk sygeplejerske i to uger eller fem år, kan blive vejledt og dele sine refleksioner dagen igennem.

 

Om dét at starte hos os

Som ny kollega tilbyder vi dig en god og grundig start til vores afdeling og speciale. Vi planlægger en fælles introduktion for den kommende nye gruppe af sygeplejersker, så I får mulighed for et fagligt og socialt fællesskab med hinanden. Derudover kan du se frem til:

 
  • Et 6 ugers introduktionsforløb med intro- og oplæringsansvarlige sygeplejersker.
  • En mentor som du følger i vagterne.
  • Under introforløbet indgår du ikke som en del af vores normering.
  • Introforløb i vores intro-koncept ”On Boarding Team” med opbygning/videreudvikling af 14 forskellige kompetencekort, hvor der er plads til refleksion og fordybelse i hver enkelt problemstilling.
  • Et grundkursus i ”Hæmatologisk Sygepleje.”
  • Fælles refleksion med kliniske sygeplejespecialister, hvor emnet kan være et kompliceret patientforløb, nye tiltag i sygeplejen, nye behandlinger etc.
  • Simulationstræning
  • Kemokursus
  • Efteruddannelse fx specialuddannelsen i ”kræftsygepleje” eller andet relevant

 
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har lyst møde os over en kop kaffe og fornemme stemningen hos os.


Åbnet hus

kom og besøg os til Åben hus d. 9.12.2021. Læse mere her.


 

 

 

 


 

Redaktør