Organisering

Afdeling for Blodsygdomme ledes af afdelingsledelsen bestående af ledende oversygeplejerske og ledende overlæge. Afdelingen har 3 klinikker og 2 sengeafsnit fordelt på 3 specialiserede teams.
Afdeling for Blodsygdomme er ledelsesmæssigt og fagligt opdelt i 3 specialiserede teams.

Den faglige organisering sikrer kvalitet og gode behandlingsforløb

De tre teams koncentrerer sig om behandling, udvikling og forskning vedrørende hver sine sygdomsgrupper eller behandlingsmodaliteter. Denne funktionsopdeling har til hensigt at øge kvaliteten af behandling, pleje, udvikling og forskning, og danner basis for det gode patientforløb karakteriseret af kvalitet og kontinuitet.

Funktionsopdelingen sikrer tillige den mest optimale udnyttelse af afdelingens ressourcer til gavn for behandling, udvikling og forskning, men Afdeling for Blodsygdomme skal ses som et hele, hvor aktiviteterne i hver enkelt underliggende enhed til stadighed skal koordineres om fælles overordnede mål, faglig samhørighed og sammenhængende holdninger i forhold til eksterne samarbejdspartnere. 

Hver enkeltteam ledes af en såkaldt teamledelse bestående af en overlæge og en afdelingssygeplejerske. Der er for hver af de større sygdomsgrupper en speciallæge, som er fagligt ansvarlig for behandling, udvikling og forskning vedrørende pågældende sygdomsgruppe.Redaktør