Deltager information KASTEL

Deltagerinformationen om denne protokol gives til to forskellige grupper deltagere. 
Del 1 gives til deltagere, der er i remission og som er diagnosticeret med Hodgkin Lymfom eller DLBCL i perioden 1. januar 2011 til 1. marts 2016. 
Del 2 gives til deltagere diagnosticeret i perioden fra 1. august 2016 til 1. oktober 2017.
Redaktør