Inklusions-Eksklusions kriterier ALLTogether

​Der er forskellige inklusions-eksklusionskriterier som skal opfyldes afhængigt af placering i risikogruppen og hvor langt patienten er kommet i ALLTogether behandlingsforløb.

Redaktør