Inklusion-Eksklusions kriterier AML19

Der er forskellige inklusions-eksklusionskriterier som patienten skal opfylde afhængigt af hvor langt patienten er i AML19 behandlingsforløbet og afhængigt af, hvilken risikogruppen patienten er i. Kriterierne er beskrevet i de nedenfor vedhæftede "Notepads". Patienter som er refraktær eller får tilbagefald efter 2 kure med FLAG-Ida, randomiseres ikke yderligere men tilbydes behandling med Fludarabine og det nye medicin (CPX351).

Redaktør