Inklusion-Eksklusions kriterier AML18

​Der er forskellige inklusions-/eksklusionskriterier og randomiseringsmuligheder efter kur 1 afhængig af MRD status post kur 1. Mht. randomisering til AC220 er der ektra kardiale inklusions/eksklusions kriterier som skal opfyldes. Det er muligt at fortsætte uden AC220, hvis ikke alle inklusions/eksklusions kriterier opfyldes til inklusion i AC220 arm.

Redaktør