In- og ekskusionskriterier REACH2

​Alle patienter der udvikler akut GvH og opstarter højdosis steroid (>2mg/kg) skal screenes til Reach 2. Screeningsperioden er 28 dage. Derefter kan patienten re-screenes én gang.

Redaktør