Deltagerinformation Fotoferese-GvHD

​Til denne protokol er der udarbejdet ​særlig deltagerinformation til akut GvHD og kronisk GvHD som er refraktær for behandling med steroider.

Redaktør