Deltagerinformation CC92480

​Denne protokol er delt op i to dele (del 1 og del2), hvor der er udarbejdet deltager information til hver del.

I del 1 skulle dosis af forsøgsmedicin (CC92480) findes i kombination med dexamethason. Dosis er fundet og siden september 2020 er der mulighed for at få CC92480 uden tilføjelse af dexamethason - dette kaldes for monoterapi.

I del 2 fortsætter deltagerne med kombinations behandling med dexamethason og CC92480 i den dosis, der blev fundet frem til under del 1.

Redaktør