Sygeplejeforskning i Klinik for Blodsygdomme

Vi er et af landets største hæmatologiske centre, og vi mener, at udvikling af sygeplejen til hæmatologiske patienter en naturlig del af vores arbejde.​

Sygeplejen er således engageret i den lægevidenskabelige forskning indenfor udviklingen af nye behandlingsmetoder og lægemiddelmiddelafprøvninger. Dette arbejde er organiseret i klinikkens Kliniske Afprøvningsteam.

Sygeplejen bidrager også selvstændigt til udviklingen af ny klinisk viden over et bredt spektrum og er kendetegnet ved en høj uddannelsesmæssig profil med tilbud til ansatte og eksterne kursister. 

Det er klinikkens målsætning at fremme muligheder og betingelser for sygeplejefaglig udvikling og projektarbejder, der befinder sig nær den kliniske hverdag samt relaterer sig til de strukturer og krav, der knytter sig til et akkrediteret universitetshospital. Det er også et stort ønske i klinikken at kunne fremme betingelserne for medarbejdere, der arbejder med selvstændige forsknings- og udviklingsprojekter på et højere akademisk niveau - vel vidende at ikke alt kan lade sig gøre.

Sygeplejefaglige forskningsprojekter

  • Udviklingsprojektet SIMM - Sygeplejeinformation om myleomatose. Læs mere om udviklingsprojektet SIMM.
  • ph.D projekt ”En bredspektret intervention til patienter i allogen stamcelletransplantationsbehandling” ved sygeplejerske, cand. cur. Mary Jarden
  • ph.D projektet ”Patientundervisning som komplementær nonmedikamentel forebyggende intervention overfor hospitalserhvervet infektion blandt hæmatologiske patienter med kemoterapiinduceret neutropeni” ved sygeplejerske, MPH Tom Møller
  • ph.D projektet ”Stamcelle transplanterede børns psykosociale dimensioner : - en familieorienteret intervention og en follow-up undersøgelse af børn og unge transplanteret i barndommen” ved sygeplejerske, cand.scient.soc. Hanne Bækgaard Laursen Redaktør