SIMM – sygeplejerskeinformation om myelomatose

​Udviklingsprojektet SIMM bygger på en engelsk uddannelses- og undervisningsprogram om myleomatose. SIMM-gruppen har oversat, redigeret og tilpasset det engelske materiale til danske forhold. 

​​​

​Projektet bygger på undervisningsprogrammet MAGIC - Myeloma Advocacy, Guideline and Information Community fra den engelske organisation Myeloma UK. Materialet fra projektet er samlet i SIMM-mappen, som er et redskab sygeplejersker på hæmatologiske afdelinger i Danmark kan bruge, hvis de har brug for at vil vide mere eller ajourføre deres viden om myelomatose.

SIMM-mappen er udarbejdet af 5 hæmatologiske sygeplejersker fra de større hospitaler i Danmark. Gruppens arbejde begyndte i juni 2006 og blev færdiggjort i maj 2008.

 • Kapitel 1 - Et kortfattet overblik
  Kapitel 1 fremstiller myelomatose i hovedtræk i forhold til patogenese, symptomer, diagnosticering, behandling og prognose. Endvidere beskrives tilstandene MGUS og Asymptomatisk myelomatose.

 • Kapitel 2 - Et historisk tilbageblik
  Fra de første beskrivelser af myelomatose i knoglerne i 1844 til samarbejdet i den engelske og nordiske myelomatosegruppe omkring revision af guide-lines for sygdommen i 2005. Kapitlet afsluttes med en opsummering af forskning, foretaget i Nordisk Myelomatose Gruppes regi.

 • Kapitel 3 - Epidemiologi og risikofaktorer
  Epidemiologiske faktorer såsom forekomst, prognose og risikofaktorer ved myelomatose beskrives i dette kapitel.

 • Kapitel 4 - Patogenese
  Kapitel 4 gennemgår plasmacellers udvikling og produktion af immunglobuliner. Desuden forklares detaljeret om  genmutationer, onko- og tumor suppressor gener og cytokiner med betydning for udviklingen af myelomatose. I slutningen beskrives de  mekanismer, som fører til sygdom i knoglerne.

 • Kapitel 5 - Diagnosticering 
  I dette kapitel redegøres for symptomerne ved myelomatose. Diagnostiske undersøgelser som blodprøver,  urinundersøgelser, knoglemarvs- og radiologiske undersøgelser gennemgås, ligesom differentialdiagnoser  til myelomatose beskrives.

 • Kapitel 6 - Prognose og stadieinddeling​
  Kapitel 6 omhandler, hvilke biokemiske og cytogenetiske faktorer, der har betydning for forudsigelse af  prognosen ved myelomatose. Stadieinddeling medvirker til at stadfæste tumorbyrden og dermed også prognosen.

 • Kapitel 7 - Behandling
  Behandlingen af myelomatose beskrives uddybende, og hovedvægten er lagt på den medicinske behandling. Desuden defineres responskriterierne for vurdering af effekt af behandling. Endvidere omhandler kapitlet understøttende behandling af komplikationer, symptomer og bivirkninger i forbindelse med kemoterapi.

 • Kapitlet beskriver sygdom i knoglerne ved myelomatose – hvordan det opstår og påvises. Endvidere gennemgås kirurgiske behandlinger af sammenfald og brud, smertebehandling samt uddybende om behandling med bisfosfonater.

 • Kapitel 9 - Den nyeste udvikling mht behandling
  Kapitel 9 gennemgår udviklingen af de allernyeste behandlingstiltag inden for myelomatose. I starten af kapitlet beskrives udvikling af lægemidler og afprøvning i præ-kliniske og kliniske forsøg generelt.

 • Kapitel 10 - AL Amyloidose
  Dette kapitel gennemgår de med myelomatose beslægtede tilstande, der med en samlet betegnelse hedder amyloidose. Hovedvægten er lagt på AL Amyloidose – herunder symtomer, diagnosticering, behandling og prognose.

 • Kapitel 11 - Anæmi og fatigue​
  Kapitel 11 handler om baggrunden for anæmi ved myelomatose, symptomer og behandling. Endvidere beskrives fatigue og sammenhængen med livskvalitet, herunder en gennemgang af instrumenter til måling af livskvalitet.

 • Kapitel 12 - Sygepleje
  Dette kapitel (på i alt 48 sider) omhandler sygepleje til patienter med myelomatose. Består af flg. afsnit: Indledning - Information - Pårørende - Smerter - Fysisk aktivitet - Ernæring - Kvalme - Seksualitet - Træthed - Nyrepåvirkning - Neuropati - Rehabilitering - Palliation​
Redaktør