​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Videnscenter for Hæmoglobinsygdomme

​Her kan du se, hvilke analyser laboratoriet udfører.

Laboratoriet for Blodsygdomme indeholder:

  • Videncenter for Hæmoglobinsygdomme (VHS): Diagnostik af alle typer hereditære anæmier.
  • Den nationale database for hereditære anæmier (DAHEAN) og tilhørende anæmi-MDT
  • Tolkning af helgenomsekventering i samarbejde med Genomisk Medicin, Rigshospitalet.
  • Molekylærbiologiske målinger ved forskellige ikke-maligne blodsygdomme.
  • Endvidere udføres enkelte andre analyser knyttet til specialet for Blodsygdomme (P-Viskositet og P-Cryoglobulin).

Analyser:​

Rekvisistion hæmatologiske analyser ​

Info om hæmatologisk labs analyser​

  1. Hæmoglobintype (HbType)
  2. Ercs-Glucose-6-phosphatdehydrogenase​
  3. ​Ercs-Pyruvatkinase, gentest 
  4. Sfærocytose  (Ektacytometri og EMA-test)​
  5. P-Viskositet,​ rel. arb. enh.​

Helgenomsekventering (WGS) igennem Nationalt Genom Center (NGC)

Selve sekventeringen kører enten på NGC Vest (Region Midt, Syd, Nord) eller NGC Øst (Region Hovedstaden og Sjælland). Den primære fortolkning foregår på Rigshospitalet i et samarbejde mellem af Hæmatologisk Laboratorium og Genomisk Medicin. Den primære fortolkning fremlægges på national anæmi-MDT mhp. endelig fortolkning, hvorefter der sendes rapport til rekvirenten. Anæmi-MDT kræver samtykke til DAHEAN registeret (se nedenfor). ​

DAHEAN database og anæmi-MDT

Databasen for Hereditær Anæmi (DAHEAN) er startet maj 2022. DAHEAN inklusion er forudsætning for, at patienter kan drøftes på national anæmi-MDT. Underskrevet samtykke kan uploades af lokal investigator i REDCap databasen og bør desuden opbevares sikkert på lokal afdeling. 
Anæmi-MDT: Online kl. 14-15 sidste onsdag i måneden. Alle fagpersoner har mulighed for at deltage. Kontakt andreas.glenthoej@regionh.dk for nærmere information.

DAHEAN Samtykker og patientinformation 

Patientinformation

Patientrettet folder om Beta-thalassaemia kan hentes i 2 forskellige versioner samt oplysningsside på sundhed.dk:

​​

Redaktør