Hæmatologisk Markørlaboratorium

Vi udfører flowcytometrisk diagnostik og opfølgning på prøver fra patienter med mistænkteller bekræftet hæmatologisk sygdom (f.eks. leukæmi og lymfomer). 
​Analyserne foretages fortrinsvis på knoglemarvsaspirat, perifert blod og spinalvæske, menogså på f.eks. pleuravæsker, ascitesvæsker og biopsimateriale fra corpus vitreum. 

Vi benytter EuroFlow Konsortiets multicolor system og den avancerede analysesoftwareprogram, Infinicyt, til databehandlingen.
Redaktør