Henvisning til almen hæmatologi

Henvisninger til almen hæmatologi skal sendes elektronisk til lokationsnummer 1301 10. 

Alle henvisninger til Afdeling for Blodsygdomme skal sendes elektronisk til lokationsnummer: 1301 10. 

Hvis du har spørgsmål i forhold til henvisningerne, kan du kontakte vores forløbskoordinatorer:

​​​
Hvad skal henvisningen indeholde?
Henvisningen bør indeholde:
 • Diagnosen enten med mistænkt diagnose obs. pro eller med evt. fastslået diagnose.
 • Anamnesen og evt. mistanke om cancer inkl. objektiv undersøgelse, hvis det er relevant.
 • Udredning inkl. biopsisvar, relevante blodprøver og røntgenundersøgelser.
 • Behandling, medicin og komorbiditet.
 • Patientens telefonnummer.

Pakkeforløb kræver bestemte blodprøver
I de 4 hæmatologiske pakkeforløb (lymfom inkl. CLL, myelomatose, akut leukæmi eller fremskreden MDS samt kronisk myeloid sygdom) er det defineret, hvilke blodprøver du bør tage inden henvisning til udredning i et pakkeforløb.

Optageområde

Afdeling for Blodsygdomme modtager patienter med blodsygdomme fra følgende kommuner:
 • København
 • Frederiksberg
 • Tårnby
 • Dragør
 • Glostrup
 • Albertslund
 • Hvidovre
 • Ishøj
 • Vallensbæk
 • Brøndby
 • Høje-Taastrup
 • Bornholm

Færøerne og Grønland
Afdeling for Blodsygdomme modtager patienter med blodsygdomme fra Færøerne og Grønland.

Specialfunktion for Region Sjælland
Afdeling for Blodsygdomme har specialfunktion for Region Sjælland i forhold til patienter, som kræver mere specialiseret diagnostik og behandling. 

Landsfunktion for allogen knoglemarvstransplantation
Afdeling for Blodsygdomme har landsfunktion for patienter fra hele landet, der skal have foretaget allogen knoglemarvstransplantation.Redaktør