​​​​​​

Spørgsmål og svar om anæstesi og bedøvelse

Her finder du de svar, som du søger med hensyn til anæstesi/bedøvelse. Klik på spørgsmålene for at få et svar.

Før bedøvelse og operation

Hvad skal jeg huske?
Du må gerne bære briller, høreapparat og protese på operationsgangen. Fortæl os, hvis du bærer kontaktlinser. Vi opbevarer dine ting forsvarligt under operationen. Du må ikke medbringe penge. Du må ikke have smykker, ur, hårspænder, makeup, neglelak eller lignende på. Husk at gå på toilettet før operationen.
Hvorfor må jeg ikke spise eller drikke?
Det er vigtigt at din mavesæk er så tom som muligt, da det mindsker risikoen for, at maveindhold løber tilbage gennem spiserøret og ned i lungerne under operationen. 

Fasteregler 
Du skal faste seks timer før operationen. Dvs. at du ikke må spise fast føde eller drikke mælkeprodukter i seks timer inden bedøvelsen. Det gælder også tyggegummi, bolsjer og pastiller. Dog må du drikke 1-1 ½ glas saft, vand, te eller kaffe uden mælk en time før operationen. 

Spædbørn må få ammemælk indtil fire timer før operationen og vand eller tynd saft indtil to timer før operationen. Modermælkserstatning forsvinder langsommere fra mavesækken, så derfor skal børn, som får det, faste i seks timer.
Hvorfor skal jeg tilses af en anæstesilæge?
Lægen vil - sammen med dig - finde ud af, hvilken bedøvelse og smertebehandling, der egner sig bedst til dig. Lægen vil gennemgå journalen og stille spørgsmål til dit helbred, eventuelle allergier, dine tænders tilstand, ryge- og drikkevaner samt hvilken medicin du får dagligt. 

Lægen vil også spørge til, om du har været bedøvet før, og om du eller nogen i din nærmeste familie har haft problemer i forbindelse med bedøvelse.

Under bedøvelse og operation

Kan jeg drømme og tale i søvne imens jeg er bedøvet?
Nej. Når du er fuldt bedøvet, sover du så dybt, at du ikke taler i søvne. Men du kan drømme ganske kortvarigt, lige når du bliver lagt til at sove, og når du er ved at vågne igen.
Kan jeg mærke noget?
Nej. Når du er fuldt bedøvet, kan du ikke mærke noget. Du får smertestillende medicin, så du ikke har ondt, og du får sovemedicin, så du sover.
Kan jeg vågne?
Nej. Når du er under fuld bedøvelse, får du hele tiden sovemedicin som sikrer, at du sover dybt mens operationen foregår. 

I meget sjældne tilfælde er det sket, at sovemedicinen ikke har virket tilstrækkeligt under en bedøvelse, og patienten har derfor ikke sovet dybt under en del af operationen. Men dette sker altså kun i ekstremt sjældne tilfælde, og der er ikke smerter forbundet hermed. 

Når en patient har følt sig vågen en del af tiden på operationsstuen, er det oftest perioden efter operationen som patienten husker svagt. I denne periode har personalet netop forsøgt at vække patienten.
Sidder der altid nogen hos mig imens jeg er bedøvet?
Du er aldrig alene under en bedøvelse. Du er altid overvåget af anæstesipersonale indtil operationen er overstået. 

De fleste patienter køres herefter til opvågningsafsnittet, hvor de overvåges af specialuddannede sygeplejersker. 

I forbindelse med mindre lokalbedøvelser er der ikke anæstesipersonale tilstede, men kirurg og operationssygeplejepersonale er tilstede under hele operationen.

Fuld bedøvelse

Hvad er fuld bedøvelse?
Fuld bedøvelse indebærer, at du sover dybt og ikke kan mærke smerter under undersøgelsen eller operationen. Bedøvelsen kan gives gennem et lille plastikkateter i blodbanen, eller i den luft du indånder. På hospitalet kalder vi fuld bedøvelse for 'generel anæstesi'.
Hvordan starter en fuld bedøvelse?
Når du ankommer til operationsgangen, bliver du modtaget af en anæstesilæge, en anæstesisygeplejerske og en operationssygeplejerske. 

Klargøringen til bedøvelsen omfatter blandt andet at der bliver sat elektroder på brystkassen til hjerteovervågning, at blodtrykket måles med en manchet om armen og at der sættes en klemme fast på en finger, så personalet kan måle iltindholdet i blodet. Der lægges også et drop. 

Når bedøvelsen skal indledes gives der smertestillende midler og sovemidler gennem droppet og du falder straks i søvn. 

Bedøvelsen kan også indledes ved at indånde en bedøvende luftart. Du vil da få en narkosemaske op foran ansigtet. Gennem masken gives derefter en blanding af ilt og en bedøvende luftart, og du vil falde i søvn i løbet af få minutter.
Kan jeg selv trække vejret under fuld bedøvelse?
Det kommer an på hvilken operation der bliver foretaget. Hvis du skal gennemgå en mindre operation, kan du selv trække vejret under hele operationen. 

Ved større operationer kan du ikke trække vejret selv, og derfor bliver du ved større operationer tilsluttet en respirator der trækker vejret for dig. Du får anbragt en plastikslange i luftrøret. Denne slange sluttes til respiratoren som sørger for, at du får luft. Personalet overvåger vejrtrækningen og ilttilførslen så vejrtrækningen er tilpas.

Opvågning

Hvad sker der under opvågningen?
Her vil der være en opvågningssygeplejerske, der passer på dig til du er helt vågen og velbefindende. 

På opvågningsstuen vil du få overvåget hjerterytme, blodtryk og vejrtrækning. Du får ekstra ilt via en iltslange i næsen og smertestillende medicin efter behov. 

Børn 
Forældre kan altid være hos dig, når du vågner. 

Voksne 
Voksne kommer tilbage på afdelingen, når man er vågen nok til at modtage besøg. Personalet på den afdeling, man er indlagt, kan altid ringe og høre, hvordan det går.

Efter bedøvelse og operation

Har jeg det dårligt/gør det ondt når jeg vågner?
Du kan have kvalme og kaste op efter en fuld bedøvelse, men dette er langt mindre hyppigt end blot for nogle år siden hvilket skyldes nyere og bedre bedøvestoffer. Både kvalme og opkastning kan i dag behandles relativt effektivt. 

Du kan have ondt når du vågner, men oftest vil du være smertefri da bedøvepersonalet ofte kan se, om der er tegn på smerter når de begynder at vække dig. Dette ses oftest på blodtryk og puls. Hvis der er tegn på smerter vil vi selvfølgelig give smertestillende medicin. Hvis du skulle have smerter når du vågner, kan du blot sige til, og der vil så med det samme blive givet smertestillende medicin der virker på få sekunder.
Hvad skal jeg gøre, hvis alt ikke er, som det skal være efter operationen?
Hvis du får mange smerter, tegn på infektion eller er urolig for om der er noget galt, skal du tale med personalet på afdelingen. Hvis det er efter udskrivelsen skal du kontakte din læge eller den afdeling, du er blevet udskrevet fra.
Hvor vågner jeg efter operationen?
Når operationen er færdig, vil vi vække dig og køre dig ind på vores opvågningsstue. Nogle er helt vågne, mens andre først vågner op inde på opvågningsstuen. Det kommer an på den bedøvelse, du har fået. Nogle er så vågne og velbefindende, at de kommer direkte tilbage på deres afdeling efter operationen – uden om opvågningsstuen.
Hvornår er bedøvelsesmidlerne helt ude af kroppen?
De fleste bedøvelsesmidler er helt ude af kroppen efter få timer. Nogle enkelte midler vil være i kroppen flere timer og kan spores med blodprøver flere dage efter selve bedøvelsen, men du mærker ikke selv noget til dette.
Hvor meget må jeg lave?
Tal med kirurgen og få klar besked om, hvor meget du må lave efter operationen (sport, arbejde og lignende)​​

Andre spørgsmål

Kaster man op efter en bedøvelse?
En del mennesker vil få kvalme og opkastning i forbindelse med bedøvelse​. Der findes flere midler mod kvalme og opkastning, så det vil næsten altid kunne behandles. Generne svinder som regel efter et døgn. Har du tidligere haft kvalme i forbindelse med bedøvelse, eller lider af køresyge, kan vi give kvalmestillende medicin inden bedøvelsen afsluttes.
Lokalbedøvelse - hvad er det?
Rygbedøvelse (sacral-, spinal- eller epiduralbedøvelse)
Lokalbedøvende medicin bliver sprøjtet ind i ryggen, for at blokere nerverne og bedøve den del af kroppen, som skal opereres. 

Lokalbedøvelse på et mindre område 
Det gør vi eksempelvis, når der skal lægges et kateter ind i blodbanen. Benyttes der kun lokalbedøvelse, er du vågen og smertefri under indgrebet. Du kan dog stadig mærke tryk og berøring. Hvis du ikke samtidig skal i fuld bedøvelse, er der mulighed for, at du kan få noget afslappende medicin, så du kan ligge og døse under indgrebet.
Operationsgangen - hvad sker der på operationsgangen?
Du vil blive modtaget af den sygeplejerske eller læge, der skal bedøve dig samt en operationssygeplejerske. Her vil vi sikre os, hvem du er, hvilket indgreb du skal have foretaget, og at det er den rette journal, der følger dig. 

Børn 
Hvis der lægges et drop inden barnet sover, anvendes ’tryllecreme’. Det er en lokalbedøvende creme, der skal sidde på huden over blodåren i mindst en time. Herefter kan drop lægges smertefrit. Nogle børn får sat overvågningsudstyr på før bedøvelsen. Det kommer an på sygdommen og måden, barnet skal bedøves. 

Voksne 
Når patienten er kørt ind på operationsstuen, vil der blive lagt et drop og sat overvågningsudstyr på. Herefter gives bedøvelsen.
Pårørende - hvor skal pårørende være under operationen?
Pårørende må ikke opholde sig på operationsgangen. Vi anbefaler, at de går tilbage på afdelingen, i cafeteriet eller går en tur. Det er vigtigt, at sygeplejerskerne i afdelingen kan få fat på dem, så husk at lægge et telefonnummer i afdelingen. Vi ringer, når patienten er kommet på opvågningsstuen.
Pårørende - må der være nogen hos mig, når jeg skal bedøves?
Børn 
Der vil altid være en at holde i hånden, ofte en af barnets forældre. Nogle børn bliver bedøvet i hospitalssengen, mens andre bliver bedøvet på selve operationsstuen. Det kommer an på sygdommen og måden, barnet skal bedøves. Voksne, der skal med ind på operationsstuen, skal have en kittel, hue og specielle sko på. Når barnet sover, går forældrene tilbage til afdelingen, og venter til personalet giver dem besked om, at operationen er færdig. 

Voksne 
Som hovedregel kommer der ikke pårørende med ned på operationsgangen. Der vil være en sygeplejerske til at tage sig af patienten på operationsgangen.
Risici - hvilke risici​ er der ved at blive bedøvet?
Overordnet må man sige at det i dag er blevet meget sikkert at blive bedøvet. Alvorlige bivirkninger er meget sjældne. Mindre bivirkninger forekommer hyppigere, men forsvinder hurtigt af sig selv eller kan behandles. 

Svaret kommer dog lidt an på, hvilken operation og hvilken bedøvelse du skal have udført. Det kommer også an på hvordan dit helbred er inden operationen. Hvis du er sund og rask og skal have en almindelig fuld bedøvelse der er planlagt i forvejen, er der i praksis kun en meget lille risiko for alvorlige komplikationer. Mindre alvorlige bivirkninger forekommer dog. Enkelte patienter kan få hovedpine, kvalme eller opkastning. Du kan også være lidt øm i halsen som om du har en lettere halsbetændelse. Dette skyldes at der ved nogle bedøvelser, især de lidt længerevarende bedøvelser, får ført et rør ned i luftrøret for at sikre en fri vejrtrækning, mens man er bedøvet. Dette rør kan i sjældne tilfælde også medføre at man kan få skader på tænderne, også selvom der anvendes en tandbeskytter. 

Alt andet lige vil der være en større risiko jo længere bedøvelsen varer, og jo større operationen er. Det er dog yderst sjældent selve bedøvelsen der giver anledning til alvorligere komplikationer. Det vil oftere være selve operationen der giver komplikationer. 

Specielt ældre patienter kan opleve hukommelsessvækkelse efter en bedøvelse. Hukommelsen vil næsten altid blive bedre efter nogle dage/uger.
Rygbedøvelse - hvilke problemer ser man i forbindelse med rygbedøvelse?
Nogle få (mindre end 2%) vil få hovedpine i forbindelse med en rygbedøvelse. De fleste tilfælde er lettere og behandles med sengeleje, rigeligt at drikke og hovedpinepiller. I de sværere tilfælde kan anæstesilægen give en behandling for hovedpinen. Generne vil altid gå over. Hvis der stadig er gener efter en uge, bør man henvende sig i afdelingen.
Rygning - må jeg ryge efter operationen?
Det er bedst ikke at ryge, men det er tilladt at ryge i indtil to timer før operationen.
Spise og drikke - hvornår må jeg spise og drikke igen?
Normalt vil du kunne få lidt vand eller saft at drikke, når du får lyst. Oppe på afdelingen kan du begynde at spise forsigtigt, når du bliver sulten.
Spørgsmål - kan jeg tale med lægen efter operationen om hvordan det gik?
Efter operationen bliver du oftest kørt til opvågningsafsnittet hvor du ligger, indtil du er helt vågen. Her vil du blive overvåget, og der vil regelmæssigt komme anæstesilæger forbi for at sikre at du har det godt. Disse læger kan svare på spørgsmål om selve bedøvelsen, men ved ofte ikke præcist hvordan selve operationen er gået. Men i denne fase er du ofte heller ikke helt vågen, og det er derfor ikke hensigtsmæssigt at forklare om operationen på dette tidspunkt. 

Når du kommer tilbage til sengeafdelingen, vil der derimod blive mulighed for at tale med en kirurg om operationen.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Medicin

Hvad med min daglige medicin?
Du skal tage din sædvanlige medicin, med mindre du får anden besked. Hvis du får insulin og anden sukkersygemedicin, skal du spørge anæstesilægen.
Præmedicin - hvad er det?
Præmedicin er medicin med en beroligende og afslappende virkning, som gives inden operationen til patienter, der er meget nervøse eller ængstelige. Børn får 'præmedicin' som stikpille i endetarmen ca. ½ time før barnet hentes til operationen.

Smerter​​​

Ondt i halsen - hvorfor har man nogen gange ondt i halsen efter en operation?
Du kan have ondt i halsen på grund af en plastikslange der bliver anbragt i luftrøret ved større operationer. Ved større operationer kan du ikke trække vejret selv. Du får anbragt en plastikslange i luftrøret. Slangen i halsen tilsluttes en respirator der trækker vejret for dig. Personalet overvåger vejrtrækningen og ilttilførslen, så vejrtrækningen er tilpas.
Får jeg mange smerter efter operat​​ionen? / Vil jeg have smerter efter bedøvelsen?
Under samtalen med anæstesilægen vil der blive lagt en plan for den smertestillende behandling, du skal have efter operationen. Den smertestillende behandling vil starte under operationen og vil blive justeret i samråd med dig de næste dage på afdelingen.

Mens du sover, vil du få smertestillende medicin, der virker således, at du kan vågne så roligt og smertefrit som muligt efter operationen. Smertebehandlingen vil være blevet aftalt med dig inden operationen. Du kan altid bede om mere smertestillende, hvis den aftalte behandling ikke er nok.
Smertesygeplejerske - hvad er det?
En smertesygeplejerske er en specialist, der dagligt tilser de patienter, der har et Epidural​ kateter eller en morfinpumpe kørende. Hvis der er problemer med smertebehandlingen, vil smertesygeplejersken​ kunne kontaktes.​


​​​
Redaktør