​​​​​​​​​​

Ny sygeplejerske på Opvågning 2042

Der findes i dag ikke en konkret uddannelse til opvågningssygeplejerske. Når du ansættes som ny sygeplejerske på Opvågning 2042, vil du gennemgå et omfattende oplæringsprogram.

En forudsætning for ansættelse på Opvågning 2042 er, at du har været uddannet i minimum 2 år og har kirurgisk erfaring. Den kirurgiske erfaring er vigtig i forhold til arbejdet på opvågningen, hvor det er den postoperative kirurgiske sygepleje, der er i fokus.

Som nyansat på Opvågning 2042 deltager du i vores ca. 5 ugers oplæringsprogram. Dette foregår i dagtiden, hvor du er helt uden for normeringen, og ikke har weekendvagter.

Er du erfaren opvågningssygeplejerske eller kommer fra en intensiv- eller anæstesiafdeling, når du ansættes, tilbydes du et individuelt tilpasset oplæringsprogram.

De fleste formiddage vil der være teoretisk undervisning. Om eftermiddagen oplæres du bed-side ved, at du deltager i patientplejen sammen med en mere erfaren opvågningssygeplejerske. 

Der bliver også planlagt hele dage i afdelingen (patientplejen), for at du får mulighed for at følge et par hele patientforløb. Du bliver undervist i emner, der (videre)udvikler dine teoretiske forudsætninger for at kunne varetage opvågningssygeplejerskens funktionsområde på Opvågning 2042. 


Vi underviser blandt andet i

 • introduktion til afsnittet, afdelingen og Rigshospitalet
 • modtagelse, observation, pleje og behandling, samt udskrivelse af patienter
 • dokumentation af sygeplejen
 • komplikationer og utilsigtede hændelser
 • EKG
 • respiration
 • smertebehandling – herunder diverse blokader, samt epidural- og spinalanalgesi
 • syre- /basestatus og -regulering
 • anæstesi
 • børn (anæstesi, smertescoring, kommunikation m.m.)
 • kirurgiske specialer
 • væskebehandling
 • I introduktionsperioden tilstræbes desuden at du kommer på både brandkursus og det intermediære kursus i hjertestop.


Introduktionsperioden afsluttes med en gensidig mundtlig evaluering sammen med afdelingssygeplejerskerne og den kliniske vejleder.

Efter endt introduktionsperiode slippes du ”fri” også i vagterne – men stadig med en erfaren Opvågning 2042-sygeplejerske bag dig den første tid.Redaktør