Ny sygeplejerske på Opvågning 2042

Der findes i dag ikke en konkret uddannelse til opvågningssygeplejerske. Når du ansættes som ny sygeplejerske på Opvågning 2042, vil du gennemgå et omfattende oplæringsprogram.

​​​​​​​​​​

En forudsætning for ansættelse på Opvågning 2042 er, at du har været uddannet i minimum 2 år og har kirurgisk erfaring. Den kirurgiske erfaring er vigtig i forhold til arbejdet på opvågningen, hvor det er den postoperative kirurgiske sygepleje, der er i fokus.

Som nyansat på Opvågning 2042 deltager du i vores ca. 5 ugers oplæringsprogram. Dette foregår i dagtiden, hvor du er helt uden for normeringen, og ikke har weekendvagter.

Er du erfaren opvågningssygeplejerske eller kommer fra en intensiv- eller anæstesiafdeling, når du ansættes, tilbydes du et individuelt tilpasset oplæringsprogram.

De fleste formiddage vil der være teoretisk undervisning. Om eftermiddagen oplæres du bed-side ved, at du deltager i patientplejen sammen med en mere erfaren opvågningssygeplejerske. 

Der bliver også planlagt hele dage i afdelingen (patientplejen), for at du får mulighed for at følge et par hele patientforløb. Du bliver undervist i emner, der (videre)udvikler dine teoretiske forudsætninger for at kunne varetage opvågningssygeplejerskens funktionsområde på Opvågning 2042. 


Vi underviser blandt andet i

 • introduktion til afsnittet, afdelingen og Rigshospitalet
 • modtagelse, observation, pleje og behandling, samt udskrivelse af patienter
 • dokumentation af sygeplejen
 • komplikationer og utilsigtede hændelser
 • EKG
 • respiration
 • smertebehandling – herunder diverse blokader, samt epidural- og spinalanalgesi
 • syre- /basestatus og -regulering
 • anæstesi
 • børn (anæstesi, smertescoring, kommunikation m.m.)
 • kirurgiske specialer
 • væskebehandling
 • I introduktionsperioden tilstræbes desuden at du kommer på både brandkursus og det intermediære kursus i hjertestop.


Introduktionsperioden afsluttes med en gensidig mundtlig evaluering sammen med afdelingssygeplejerskerne og den kliniske vejleder.

Efter endt introduktionsperiode slippes du ”fri” også i vagterne – men stadig med en erfaren Opvågning 2042-sygeplejerske bag dig den første tid.Redaktør