Anæstesiologisk hoveduddannelse

Her kan du læse om hoveduddannelsesforløbet i Afdeling for Bedøvelse og Operation

​​​

Afdeling for Bedøvelse og Operation i Center for Kræft og Organsygdomme deltager i undervisningen af uddannelsessøgende i hoveduddannelsesforløb (HU læger) indenfor Anæstesiologi. Det 3 måneder lange ophold har til formål at give den uddannelsessøgende indsigt og erfaringer i anæstesi til

  • karkirurgiske indgreb, herunder abdominale aorta aneurismer
  • urologiske indgreb som cystektomi, adrenalektomi,  nyretransplantation og operationer for retroperitoneale umorer
  • abdominal kirurgiske indgreb såsom leverresektion, cardia resektion og Whipple operation

I kraft af mange operationer med store volumenskift er viden om moderne transfusionsbehandling og hæmodynamisk monitorering satsningsområder både i den kliniske hverdag og i den forskning, der udgår fra afdelingen.
Der er endvidere tilknyttet et opvågningsafsnit, Opvågning 2042, hvor HU lægernes kompetencer i postoperativ terapi på såvel egne som patienter fra andre af RH’s operationsgange, bliver udfordret og forbedret. 

Alle kursister får tildelt en hovedvejleder, som sørger for at uddannelsesprogrammet gennemføres. Speciallægerne på afdelingen fungerer som kliniske vejledere og supervision på operationsstuen prioriteres højt. Typisk vil kursisten have ansvaret for et større indgreb med en speciallæge som medansvarlig/supervisor.

Under opholdet arbejder kursisterne på afdelingen i dagtid på hverdage, og har derefter vagt til kl. 22.30 sammen med en med speciallæge i bunden vagt. Med fem-syv HU læger pr rotation vil det typisk være en vagt om ugen, med fri dagen efter.


Vejledninger og relevante artikler til anæstesiologer i hoveduddannelse

Redaktør