Årets uddannelsesklinik 2012

​​​​​​

Det handler om planlægning, struktur og trygge rammer.

Hvis man spørger hhv. klinikchefen og den uddannelsesansvarlige overlæge på Årets Uddannelsesklinik 2012, så er hemmeligheden bag den gode lægelige videreuddannelse at have nogle dygtige og engagerede speciallæger i afdelingen. Desuden skal man have tilsvarende dygtige sygeplejersker og øvrigt personale – og et godt tværfagligt samarbejde. Og så handler det om planlægning, struktur, trygge rammer og ikke mindst om at følge uddannelseslægernes forløb i afdelingen tæt.

De får det egentlig til at lyde ganske let, men det må dog være noget af en opgave. Ikke mindst når man, som i Anæstesi- og Operationsklinikken i Center for Kræft og Organsygdomme, hvert eneste kvartal får et nyt hold uddannelsessøgende læger ind ad døren.

Stigende grad af frihed

-Set i det perspektiv er vi lidt af en uddannelsesfabrik: Vi har mange uddannelseslæger, og de er her i komprimerede ophold. Det kræver en høj grad af organisering, og derfor har vi et system, så vi kan holde øje med, at alle uddannelseslægerne når omkring de væsentligste indgreb, vi udfører i afdelingen. Det forklarer klinikchef Birgitte Ruhnau, der til og med 2011 var klinikkens uddannelsesansvarlige overlæge.

Systemet, hun hentyder til, er lige så effektivt, som det er lavpraktisk enkelt: Det består af en flipovertavle, hvor klinikkens uddannelseslæger er listet op på den ene led – og de forskellige indgreb, de skal igennem står på den anden led. På den måde er det både synligt og gennemskueligt, hvem der har prøvet hvad, og klinikchefen kan fordele sol og vind lige.


Hver uddannelseslæge har én klinisk mentor for hele sit ophold i klinikken og får desuden dagligt tilknyttet en speciallæge som klinisk vejleder, han eller hun kan søge råd og vejledning hos til dagens opgaver.


-Vi prøver at give dem en tryg start med et kort introforløb, hvor de også bliver koblet op på sygeplejerskerne i afdelingen. Det sender et vigtigt signal om gensidig respekt mellem faggrupperne til de nye læger. Efter den rolige start, som nogle måske endda kan opfatte som overbeskyttende i forhold til, hvad de er vant til at varetage af anæstesiologiske opgaver, så giver vi dem mere og mere frihed. Flere og flere opgaver. Større og større selvstændighed, fortæller uddannelsesansvarlig overlæge Thomas Kistorp.

En rollemodel

Og netop kombinationen af grundig vejledning og frihed til selv at udføre indgreb blev også bemærket af Sundhedsstyrelsens inspektorer, da de sidste år besøgte klinikken. I deres rapport hedder det blandt andet, at ”afdelingen er en rollemodel i balancen mellem tæt supervision og selvstændig opgaveløsning.

-Noget af det, der betyder meget, er, at vi har et meget højt fagligt niveau i klinikken. Der er en relativt stor flok af engagerede speciallæger, som har lyst til at dele ud af deres viden. Vi udfører hver uge mange komplicerede operationer, og det er også med til at gøre det til et godt sted at blive uddannet, siger Birgitte Ruhnau.


I motivationen for prisen står der blandt andet, at klinikken har arbejdet målrettet, systematisk og ihærdigt over flere år for at forbedre den lægelige videreuddannelse. Og, at det er lykkedes kan ses ved, at de siden 2010 har forbedret sig på 16 ud af 24 målepunkter.


-Men det er også nogle gode, unge mennesker, vi får. Det skal man ikke glemme. De kommer her med et positivt ønske om et godt ophold og lyst til at lære noget. Der kan være lidt snebolds-effekt over det: Når man opnår et godt ry som uddannelsesafdeling, så starter det næste hold med en positiv forventning. Og det er også med til at holde gryden i kog, slutter Thomas Kistorp.

Om Anæstesi- og Operationsklinikken i Center for Kræft og Organsygdomme

Klinikken har i alt omkring 130 ansatte. Heraf 16 speciallæger: 7 overlæger, inklusiv klinikchefen, 1 professor og 8 afdelingslæger. Desuden er der hele tiden tilknyttet 6 uddannelseslæger. Uddannelseslægerne har udelukkende dag- og aftenfunktion og indgår således ikke i natte- eller weekendvagtlaget. 
Redaktør